Country

Canada

Issue

Siteadmin does not list all the pages on publish instance.

Cause

Debugging in browser shows that https://<AEM instance>/libs/wcm/core/content/siteadmin.infinity.json return http 300 Multiple Choices.

Resolution

To enable the Json response to come through, configure JSON Max results to higher value.

http://<AEM-Instance>/system/console/configMgr/org.apache.sling.servlets.get.DefaultGetServlet.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu