Issue

When you install or start Adobe Experience Manager (AEM), there's a cluster-related startup failure in the logs.

For example: "javax.jcr.RepositoryException: Unable to register data store in cluster."

Solution

On dual-stack machines, make sure that your JVM is using the preferred protocol stack. For example, add the prefer IPv4 addresses [1] at the startup script.

[1]     -Djava.net.preferIPv4Stack=true

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu