Download

Log in to package share and download the tools package.

Dependencies

CQ 5.5 or later

Contained files

/libs/granite/tools/install/com.adobe.crx.tools-1.0.jar
/libs/granite/tools/install/com.adobe.granite.crx.tools.content-migration-1.0.jar

Installation

  1. Make sure that you have a backup of the instance.
  2. Go to Tools and double-click Packages to open the CQ Package Manager.
  3. Upload and install the tools package.

Disclaimer

QA doesn't test the tools package tools. Use at your own risk.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu