Issue: Open in New Window feature of the hyperlink component doesn't work inside the RTE component

Solution: Declare the target attribute in the AntiSamy configuration file in CRXDE Light.

 1. Copy /libs/cq/xssprotection/config.xml to /apps/cq/xssprotection/config.xml.

 2. Open /apps/cq/xssprotection/config.xml.

 3. In the common-attributes section, add the following target attribute declaration.

  <attribute name="target>

  <regexp-list>

     <regexp value="[a-zA-Z0-9-_\$]+" />

  </regexp-list>

  </attbribute>

 4. ind the a tag declaration by searching the term <tag name="a".

 5. Add the line below in the list of attributes:

  <attribute name="target" />

 6. Save the file. Now, the link will open in a new window if the option is selected.

Additional information

This issue occurs because the XSS filter trims the target attribute of the a element.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu