Issue

The Open In New Window option for hyperlinks in the rich-text editor (RTE) component doesn't work. As a result, the link opens in the same page.

Solution

Declare the target attribute in the configuration file in CRXDE Light:

 1. Copy /libs/cq/xssprotection/config.xml to /apps/cq/xssprotection/config.xml.

 2. Open /apps/cq/xssprotection/config.xml.

 3. In the common-attributes section, add the following target attribute declaration.

  <attribute name="target">
    <regexp-list>
      <regexp value="[a-zA-Z0-9-_\$]+"/>
    </regexp-list>
  </attribute>

 4. Find the "a" tag declaration by searching the term <tag name="a".

 5. Add the line below in the list of attributes.

    <attribute name="target" />

   

 6. Save the file.

Additional information

This issue occurs because the XSS filter trims the target attribute of the "a" element.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu