Question

Why is the Experience Manager welcome screen is not rendering?

Answer

If you experience a situation where the AEM Welcome screen is not showing up, then check your anti-virus software. There has been situations where mcafee was blocking the OSGi bundles when they were installed and the Welcome screen were not up due to missing bundles.

For example:

Bundle information: 122 bundles in total, 119 bundles active, 3 active fragments, 0 bundles resolved, 0 bundles installed.
Now, I have disabled the mcafee, while installing the CQ and now it successfully started and with all the bundles installed.
Bundle information: 231 bundles in total, 224 bundles active, 7 active fragments, 0 bundles resolved, 0 bundles installed.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu