Issue

After upgrading to AEM 6.3, the Lock Payload Process [1] and Unlock Payload Process [2] workflow steps no longer work.

[1] com.day.cq.workflow.impl.process.LockProcess
[2] com.day.cq.workflow.impl.process.UnlockProcess

Environment

AEM 6.3

Resolution

To apply configurations to allow the Lock/ Unlock processes to function in AEM 6.3, follow these steps:

  1. Go to http://host:port/system/console/configMgr.

  2. Find Day CQ Workflow Service.

  3. Mark Enable Lock/Unlock Process to true.

  4. Click Save.

  5. Find Adobe Granite Repository Service User Configuration, and add a new configuration.

  6. Set Simple Subject Population to true.

  7. Set Service Users to workflow-process-service.

  8. Click Save.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu