Issue

I changed a viewer preset and published, but the changes do not show online. How do you clear the cache on a viewer preset?

Solution

The viewer preset is CDN cached. Clear it manually in SPS by choosing File > Invalidate CDN.

Here is the URL structure to clear:

http://<<server>>.scene7.com/is/image/<<company>>/<<presetName>>?req=userdata,xml,UTF-8

For Universal viewer, it is a little different:

http://<<server>>.scene7.com/is/image/<<company>>/<<presetName>>?req=userdata,json,utf-8

To make sure that you are clearing the correct URL, use a tool like Firebug or Charles to capture the viewer requests for the preset.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu