Issue

Can I add a watermark to a PDF or assets other than images (static content)?

Solution

Unfortunately, no, Scene7 doesn't support watermarks on non-image assets. The Image Servers don't manipulate these files directly, so it can't modify them. Any assets served out of the static content context are served "as-is" with no changes made.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu