Issue

The error, HTTP 403 (Forbidden) appears in the Internet Explorer title bar. The page shows the following error:

"You are not authorized to view this page."

Or, Internet Explorer cannot display the web page.

Solution

Turn off the friendly HTTP error message in Internet Explorer.

  1. Choose Tools > Internet Options.
  2. Click the Advanced tab.
  3. Under Browsing, deselect Show Friendly HTTP Error Messages. Save the changes.
  4. Reload the browser and check the error message that you receive when loading the Scene7 Image Serving URL.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu