Here is a working example:

http://test-e3.scene7.com/is/content/AndrejSokoll/pool/xml/rulesetPool_120803.xml

or the same XML under /asset/ context:

http://test-e3.scene7.com/asset/AndrejSokoll/rulesetPool_120803.xml

As with all ruleset development, test on a staging environment before live deployment.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!DOCTYPE ruleset SYSTEM "RuleSet.dtd">

<ruleset><asset-rule ForwardTo="content"><expression>^(.+).pdf</expression><substitution>$1pdf</substitution></asset-rule>

<asset-rule ForwardTo="agm"><expression>^dynamic/(.+).pdf$</expression></asset-rule>

<asset-rule ForwardTo="content"><expression>^(.+).swf$</expression><substitution>$1</substitution>

</asset-rule><asset-rule ForwardTo="flash"><expression>^dynamic/(.+).swf$</expression><substitution>$1</substitution></asset-rule>

<asset-rule ForwardTo="content"><expression>^(.+).xml</expression><substitution>$1</substitution>

</asset-rule><asset-rule ForwardTo="image"><expression>^pool/(.+).gif$</expression></asset-rule>

<asset-rule ForwardTo="content"><expression>^(.+).gif$</expression><substitution>$1</substitution>

</asset-rule><asset-rule ForwardTo="image"><expression>^(.+).jpg$</expression></asset-rule>

<asset-rule ForwardTo="image"><expression>^(.+).png$</expression></asset-rule>

</ruleset>

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu