Issue

Can I use a ruleset to provide an account alias to effectively allow http://domain/is/image/CompanyA to be equivalent to http://domain/is/image/CompanyB?

Solution

No. The ruleset handler can't alter the company name in this manner.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu