Issue

Can I serve video over HTTPS/SSL? Why isn't my video secure?

Solution

The AS3 video viewer, the HTML5 Video viewer, and the Universal Viewer can serve content over HTTPS.

However, content delivered via RTMP streaming isn't secure, so use the standard HTTP streaming.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu