Issue

For testing purposes, how can I play a certain video of an Adaptive Video Set (AVS)?

Solution

If you want to confirm that a certain video is available on the server, get the path to the video from the req=set command:

http://server.scene7.com/is/image/Company/videoname-AVS?req=set

Then, call the video directly through the content URL:

http://server.scene7.com/is/content/Company/_media_/9b4/9b441dec-e02d-40df-86e2-b2615fe6195e.mp4

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu