Issue

How do I call a basic template in an ActionScript 3 (AS3) mixed media viewer?

Solution

For normal imageset viewers, you can supply the images in a comma-separated list:

asasset=SPSCompanyName/s0427680_sc7,SPSCompanyName/s0414977_sc7

For Mixed Media Sets, the notation is little more complex, as it's necessary to supply the asset type to the viewer.

Here is an example:

SPSCompanyName/s0427680_sc7;;image;,SPSCompanyName/s0414977_sc7;;image;,SPSCompanyName/s0414975_sc7;;image;,SPSCompanyName/s0414973_sc7;;image;,SPSCompanyName/s0414981_sc7;;image;,SPSCompanyName/918297;SPSCompanyName/918297;video;

Putting an example into a URL:

http://domain.scene7.com/skins/Scene7SharedAssets/desktopViewers-AS3/MixedMedia.swf?company=SPSCompanyName&contentRoot=/skins/&videoserverurl=/e2/&vidServerUrl=/e2/&config=Scene7SharedAssets/Mixed_Media&serverUrl=http://domain.scene7.com/is/image/&stageSize=725,630&company=Scene7SharedAssets&asset=CompanyName/6370470_alt;;image;,CompanyName/BADGE%20TEMPLATE?$Product=is{CompanyName/6180570}&$badge=CompanyName/amazingvalue;;image;;  

If the template is set as the first item, only it displays.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu