Here is a normal response to a batchjobsubmit call:

<S7BatchJobStatus>
<Job jobid="1720260156066n6400a0ff13347afec52n7f88">
<OverallStatus>
<Status>processing</Status>
<Total>1</Total>
<Successful>0</Successful>
<Failed>0</Failed>
</OverallStatus>
</Job>
</S7BatchJobStatus>


If you do not encode the XML correctly, you see an error like so:
Error:

<S7BatchJobStatus>
<Job>
<Error>
Some parsing error encountered: The entity name must immediately follow the '&' in the entity reference.
</Error>
</Job>
</S7BatchJobStatus>

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu