Flash Player is integrated with Microsoft Edge in Windows 10.
You do not need to install Flash Player.

Enable Flash Player

Enable Flash on Edge

Use the following steps to allow Flash content in Microsoft Edge:

 1. On your computer, open Microsoft Edge.

 2. On the top right-hand corner, click the  icon.

 3. Click Settings near the bottom of the menu that appears

 4. Click View advanced settings under the Advanced Settings header

 5. Toggle Use Adobe Flash Player to On

Allow Flash content for a website

 1. In Microsoft Edge navigate to the website that is missing Flash content

 2. On the top right-hand side of the address bar you may notice icon

 3. Click icon which will display a flyout Adobe Flash content was blocked

 4. Click Allow once to allow Flash content to run on that page for just one time.

Alternatively

 1. In Microsoft Edge navigate to the website that is missing Flash content

 2. Click the  icon in the missing Flash content to display a flyout indicating Adobe Flash content was blocked.

 3. Click Allow once to allow Flash content to run on that page for just one time.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu