Add the embed code to any development website–whether you're working on a local server or opening and viewing webpages from your file system (file://)–and the fonts will be available to use.

What happened to the domain list?

You don’t need to specify a list of domain names for your web projects. The fonts can be used in any website, wherever it is hosted.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu