New Eyedropper tool

Use the Eyedropper tool to copy text formatting from one text selection and apply that formatting to different text. Customize which attributes to apply in the Eyedropper Tool Options dialog box. See Copy type attributes (Eyedropper).

Paragraphs that span columns

In InCopy CS5, you can make a paragraph span multiple columns. You can also split a paragraph into multiple columns within the same text frame. See Create paragraphs that span or split columns.

Caption variables

In InDesign CS5, you can generate captions based on image metadata using a number of methods. Live captions use a new text variable called Metadata Caption. You can create or edit caption text variables for use in InDesign. See Define caption variables.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu