Issue

Text in a table that is inside a text frame in InDesign moves to the bottom of the frame, or lower than the center. You set the Text Frame Options Vertical Justification Align option to Center.

Solution

  1. Using the Text tool, click anywhere inside the frame, but outside the table.
  2. Type any character.
  3. Delete the character that you typed.

Additional information

This issue is under investigation and Adobe hopes to address it in a future release.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu