Adobe Experience Manager kot storitev v oblaku | Opis izdelka

Datum začetka veljavnosti: 30. julij 2020

Kaj je Adobe Experience Managers Sites (»AEM Sites«)?

AEM Sites je okolje za upravljanje vsebine in izkušenj za zagotavljanje digitalnih izkušenj strank v različnih kanalih. AEM Sites organizacijam omogoča, da v vseh kanalih v velikem obsegu ustvarjajo in upravljajo digitalne izkušnje.

Izdelki in storitve Meritev licenc
AEM Sites: Cloud Service Število ogledov strani na mesec

AEM Sites: omejitve izdelkov

 • Ogledi strani Stranka lahko uporabi največ toliko ogledov strani, kot je dovoljeno v prodajnem nalogu. Ogledi strani vključujejo kombinacijo ogledov strani in klicev API-ja, pri čemer se 5 klicev API-ja šteje kot 1 ogled strani. 
 • Hkratni uporabniki. Stranka lahko uporablja:
  • do 20 hkratnih uporabnikov z licenco za AEM Sites za največ 5 milijonov ogledov strani; ali
  • do 40 hkratnih uporabnikov z licenco za AEM Sites za 5 milijonov ali več ogledov strani. 
 • Okolja Stranka lahko uvede 1 produkcijsko okolje, 1 okolje Stage in 1 razvojno okolje, ki si vsa delijo isto skladišče kode.
 • Shramba Stranka lahko uporabi do 1 TB shrambe za produkcijsko okolje, 1 TB za okolje Stage in 200 GB za razvojno okolje.
 • Omrežni V/I Stranka lahko uporablja:
  • do 25 TB omrežnega V/I letno z licenco za AEM Sites za največ 5 milijonov ogledov strani; ali
  • do 50 TB omrežnega V/I letno z licenco za AEM Sites za 5 milijonov ali več ogledov strani.
 • Dodatne zmogljivosti Stranka lahko dostopa do funkcij predstavnostne knjižnice, ki jih ponuja AEM Assets, in fragmentov izkušenj za uporabo s storitvijo AEM Sites.

Kaj je Adobe Experience Manager Assets (»AEM Assets«)?

AEM Assets je digitalni sistem upravljanja sredstev, ki stranki omogoča skupno rabo in distribucijo digitalnih sredstev. Uporabniki lahko upravljajo in shranjujejo slike, videoposnetke, dokumente, zvočne posnetke in obogatene predstavnosti ter dostopajo do njih za uporabo v spletu in tisku ali za digitalno distribucijo.

Izdelki in storitve Meritev licenc
AEM Assets: Cloud Service Na standardnega uporabnika na leto

AEM Assets: omejitve izdelkov

 • Standardni uporabniki Stranka lahko uporablja največ toliko standardnih uporabnikov, kot je dovoljeno v prodajnem nalogu.
 • Okolja Stranka lahko uvede 1 produkcijsko okolje, 1 okolje Stage in 1 razvojno okolje, ki si vsa delijo isto skladišče kode.
 • Shramba. Stranka lahko uporablja shrambo: 
  • do 1 TB za produkcijsko okolje, 1 TB za okolje Stage in 200 GB za razvojno okolje s storitvijo AEM Assets, licencirano za 10–24 standardnih uporabnikov; in
  • do 5 TB za produkcijsko okolje, 5 TB za okolje Stage in 200 GB za razvojno okolje s storitvijo AEM Assets, licencirano za 25 ali več standardnih uporabnikov.
 • Omrežni V/I Stranka lahko uporablja:
  • do 25 TB omrežnega V/I letno s storitvijo AEM Assets, licencirano za 10–24 standardnih uporabnikov; ali
  • do 50 TB omrežnega V/I letno s storitvijo AEM Assets, licencirano za 25 ali več standardnih uporabnikov.
 • Brand Portal. Stranka lahko dostopa do komponente Brand Portal in jo uporablja za distribucijo sredstev. Brand Portal vključuje 500 uporabnikov Light in do 10 TB shrambe na zahtevo za Brand Portal.
 • Storitve za pametno vsebino Stranka lahko dostopa do storitev za pametno vsebino in jih uporablja.
 • Dodatne omejitve Stranka nima licence za uporabo fragmentov izkušenj ali storitev za vsebino.

Dodatki

Izdelki in storitve Meritev licenc Veljavnost za dodatne izdelke in storitve
Sandbox Na kos AEM Sites ali AEM Assets
Razvojno okolje Na kos AEM Sites ali AEM Assets
Shramba Na terabajt na leto AEM Sites ali AEM Assets
Hkratni uporabnik Na paket 20 hkratnih uporabnikov AEM Sites
Commerce Integration Framework Število ogledov strani na mesec AEM Sites
Skupna raba sredstev Na kos AEM Assets
Uporabnik Light Na uporabnika Light na leto AEM Assets
Dynamic Media Število ogledov strani na mesec AEM Sites ali AEM Assets
Shramba za Cloud Service Dynamic Media Na terabajt na leto Dynamic Media

Dodatki: omejitve izdelkov

Sandbox Komponente Sandbox je mogoče samostojno licencirati samo za primere neprodukcijske uporabe in ne za izvajanje kakršnih koli funkcij ali možnosti storitev AEM Sites ali AEM Assets. Vsako okolje, ki je vključeno z okoljem Sandbox, je omejeno na 200 GB shrambe.

Razvojno okolje Dodatna razvojna okolja je dovoljeno dodati samo v neprodukcijsko okolje AEM Sites ali AEM Assets in jih ni dovoljeno neodvisno uporabljati za izvajanje funkcij ali možnosti storitev AEM Sites ali AEM Assets. Razvojna okolja je treba ločeno licencirati za uporabo z imenovanim produkcijskim okoljem, ki ima isto kodno osnovo, in jih ni dovoljeno deliti med več uvedbami storitev AEM Sites ali AEM Assets. Vsako dodatno razvojno okolje vključuje do 200 GB shrambe.

Shramba Shrambo je mogoče dodati produkcijskemu okolju, okolju Stage ali razvojnemu okolju za AEM Sites ali AEM Assets.

Hkratni uporabnik Pakete hkratnih uporabnikov je mogoče dodati samo za AEM Sites. Pakete hkratnih uporabnikov je treba ločeno licencirati za vsako uvedbo AEM Sites in jih ni dovoljeno skupno uporabljati med več uvedbami AEM Sites. 

Commerce Integration Framework. Commerce Integration Framework je mogoče dodati samo za AEM Sites. Stranka lahko uporabi največ toliko ogledov strani, kot je dovoljeno v prodajnem nalogu. Commerce Integration Framework pri povezovanju z okoljem za e-trgovino drugega ponudnika vključuje uporabo storitev I/O Runtime On-demand Services.

Skupna raba sredstev Skupno rabo sredstev je mogoče dodati samo za AEM Assets. Skupno rabo sredstev je treba ločeno licencirati za vsako uvedbo AEM Assets in jih ni dovoljeno skupno uporabljati med več uvedbami AEM Assets. Skupna raba sredstev vključuje uporabo funkcionalnosti AEM Sites samo za postavitev predstavnostnega portala po meri za lažjo distribucijo strankinih digitalnih sredstev, shranjenih v okviru AEM Assets, notranjim in zunanjim skupinam.

Uporabnik Light Uporabnike Light je dovoljeno dodati samo za AEM Assets, in sicer za dostop do skupne rabe sredstev in komponente Brand Portal.

Dynamic Media. Dynamic Media je dovoljeno dodati za AEM Sites ali AEM Assets. Za Dynamic Media je na voljo 1 TB združene shrambe na zahtevo. Dostop do nekaterih funkcij in funkcionalnosti, ki so vključene v Dynamic Media, je mogoče zagotoviti prek nadomestnih vmesnikov, ki imajo lahko blagovno znamko Adobe Scene7 ali Dynamic Media Classic. Adobe lahko po lastni presoji posodobi blagovno znamko nadomestnih vmesnikov in te funkcije in funkcionalnost združi v enoten vmesnik za dostop. Če se Dynamic Media licencira kot dodatek za AEM Sites, lahko stranka dostopa do sredstev AEM Assets in jih uporablja v okolju AEM Sites samo za strankino vsebino, ki se zagotavlja s funkcijo Dynamic Media.

Shramba za Cloud Service Dynamic Media Shrambo za Cloud Service Dynamic Media je dovoljeno dodati samo za Dynamic Media. 

Definicije

Dodatki pomeni dodatne izdelke in storitve, ki jih lahko stranka licencira in so navedeni v prodajnem naročilu.

Klic API-ja pomeni zahtevo HTTP za pridobitev ali spreminjanje podatkov, poslano vmesniku API, ki jo izvede aplikacija, ki za zahtevo uporablja odjemalca HTTP. 

Brand Portal pomeni storitev na zahtevo Brand Portal. Brand Portal deluje v okolju z več najemniki zunaj okolja AEM Assets. Zaradi tega za Brand Portal ne velja najmanjši odstotek časa neprekinjenega delovanja v okviru AEM Assets. 

Hkratni uporabniki pomeni število uporabnikov, ki so prijavljeni in dejavni (tj. izvajajo vsaj en postopek) v produkcijskem okolju AEM Sites v istem tridesetminutnem obdobju. Začetne ponudbe neprilagojenih storitev AEM Sites, uvedenih kot Cloud Service, so dimenzionirane tako, da podpirajo določeno število hkratnih uporabnikov (kot je podrobno opisano v opisu za AEM Sites) na podlagi povprečne na uporabnikih temelječe obremenitve produkcijskega okolja. Če število hkratnih uporabnikov kadar koli preseže število hkratnih uporabnikov, določeno v opisu za AEM Sites, ali strankina povprečna na uporabnikih temelječa obremenitev produkcijskega okolja preseže Adobejevo vnaprej določeno povprečje, lahko pri stranki pride do omejitev zmogljivosti med avtorsko dejavnostjo. Če je strankina povprečna na uporabnikih temelječa obremenitev produkcijskega okolja manjša od Adobejevega vnaprej določenega povprečja, lahko strankina uvedba AEM Sites podpira več hkratnih uporabnikov, kot je določeno (kot je podrobno opisano v opisu za AEM Sites).

Storitve za vsebino pomeni nabor zmogljivosti za izpostavitev uporabniško določene vsebine prek API-jev v obliki JSON.

Razvojno okolje pomeni neprodukcijsko okolje za izvajanje razvojnih funkcij, kot so načrtovanje, kodiranje, preizkušanje in zagotavljanje kakovosti. 

Uporabnik Light pomeni posameznika, ki lahko uporablja skupno rabo sredstev in Brand Portal ali dostopa do njiju. Licenc za uporabnike Light ni dovoljeno uporabljati hkrati (tj. istega ID-ja za prijavo ne sme v nobenem posameznem trenutku hkrati uporabljati več kot en uporabnik ali računalnik) oziroma jih ne sme uporabljati več uporabnikov.

Predstavnostna knjižnica pomeni naslednje funkcije, ki so v AEM Assets na voljo za uporabo na ravni posameznega digitalnega sredstva: shranjevanje digitalnih sredstev, ki so pripravljena za uporabo, v podporo strankinemu sistemu za upravljanje spletne vsebine; upravljanje lastnosti metapodatkov na zavihki »Properties Basic«; dostop do funkcij časovnice (vključno z ogledom komentarjev, upravljanjem različic sredstev, sprožanjem potekov dela in ogledom dejavnosti); dodajanje komentarjev z uporabo ikone za pripise; upravljanje statičnih upodabljanj; za spletno in digitalno uporabo. Za uporabo vseh drugih funkcij komponente AEM Assets je potrebna polna licenca za AEM Assets.

Ogled strani pomeni posamezen ogled e-poštnega sporočila ali spletne strani, vključno z ogledi zaslonov programov, stanj zaslonov programov, spletnih strani za mobilne naprave in strani družbenih omrežij. Ogledi strani se štejejo, ko se naloži ali osveži spletna stran, ko se naloži program oziroma ko je vsebina upodobljena ali prikazana z odprtjem ali ogledom e-poštnega sporočila, in se sproži dejavnost v izvorni storitvi. 

Produkcijsko okolje pomeni okolje, v katerem je vsebina na voljo strankini nameravani ciljni skupini. 

Sandbox pomeni program za uvajanje primerkov za enkratno uporabo razvojnega okolja, okolja Stage in produkcijskega okolja za neprodukcijske primere uporabe (npr. dokazilo koncepta, predstavitve in usposabljanje). Za okolja Sandbox in vključena okolja ne velja najmanjši odstotek časa neprekinjenega delovanja v okviru AEM Sites ali AEM Assets.

Storitve za pametno vsebino pomeni storitve za pametno vsebino na zahtevo. Stranka se lahko odloči, da svoje označene slike pošlje v obdelavo storitvam za pametno vsebino. Stranka potrjuje, da bo taka obdelava storitvam za pametno vsebino omogočila, da se naučijo strankino metodologijo označevanja in jo pri prihodnji obdelavi slik bolje kopirajo. Storitve za pametno vsebino delujejo v okolju z več najemniki zunaj okolja AEM Assets. Zaradi tega za storitve za pametno vsebino ne velja najmanjši odstotek časa neprekinjenega delovanja v okviru AEM Assets.

Okolje Stage pomeni okolje, uporabljeno za preverjanje sprememb aplikacije pred njihovim prehodom v produkcijsko okolje prek cevovoda za uvajanje. 

Standardni uporabnik pomeni posameznika (zaposlenega ali začasnega zaposlenega pri stranki), ki lahko uporablja izdelke in storitve ali dostopa do njih, ter vključuje posameznike, ki lahko za kakršen koli namen programsko dostopajo do izdelkov in storitev (na primer z uporabo API-ja). Licenc za standardne uporabnike ni dovoljeno uporabljati hkrati (tj. istega ID-ja za prijavo ne sme v nobenem posameznem trenutku hkrati uporabljati več kot en standardni uporabnik ali računalnik) oziroma jih ne sme uporabljati več standardnih uporabnikov.

Shramba pomeni skupno združeno shrambo, ki je v katerem koli trenutku na voljo za vse dejavne podatke v produkcijskem okolju, okolju Stage in razvojnem okolju.