Zadnja posodobitev: 3. avgusta 2020

Kaj je Adobe Marketo Engage?

Adobe Marketo Engage je platformna rešitev za upravljanje trženjskih možnih strank med podjetji skozi vse faze nakupovalnih dejavnosti, ki izvorno podpira strategije trženja na podlagi povpraševanja in na podlagi računa. Adobe Marketo Engage vključuje možnosti prilagajanja in integracije z izdelki drugih ponudnikov, ki uporabnikom omogočajo, da orkestrirajo osebno prilagojene izkušnje, optimizirajo vsebino in izmerijo poslovni učinek v vseh kanalih.

Izdelki in storitve

Meritev licenc

Uvajanje

Marketo Engage – Select

Na 1.000 stikov

Storitve na zahtevo

Marketo Engage – Prime

Na 1.000 stikov

Storitve na zahtevo

Marketo Engage – Ultimate

Na 1.000 stikov

Storitve na zahtevo

Dodatki

Meritev licenc

Uvajanje

Predictive Content

Na 1.000 stikov

Storitve na zahtevo

Sandbox

Na 1.000 stikov

Storitve na zahtevo

Vnovično ciljanje spletnega mesta

Na 1.000 stikov

Storitve na zahtevo

Uspešnost dostave e-pošte in preizkušanje

Na kos

Storitve na zahtevo

Advanced Report Builder (ARB)

Na 1.000 stikov

Storitve na zahtevo

Workspaces in particije

Na 1.000 stikov

Storitve na zahtevo

Modeli življenjskega cikla

Na 1.000 stikov

Storitve na zahtevo

Prilagajanje spletnih mest

Na 1.000 stikov

Storitve na zahtevo

Bizible Attribution

Na kos

Storitve na zahtevo

Sales Insight

Na paket 5 uporabnikov

Storitve na zahtevo

Namenski naslovi IP

Na kos

Storitve na zahtevo

Razširjeno hranjenje podatkov

Na 1.000 stikov

Storitve na zahtevo

Sales Connect

Na paket 5 uporabnikov

Storitve na zahtevo

Dodatni uporabniki trženja

Na paket 25 uporabnikov trženja

Storitve na zahtevo

Dodatni klici API-ja

Na paket 50.000 klicev API-ja

Storitve na zahtevo

Predmeti po meri

Na kos

Storitve na zahtevo

Upravljanje ciljnega računa

Na 1.000 stikov

Storitve na zahtevo

Adobe Marketo Engage: omejitve izdelka

Upravičenosti

 1. Upravičenosti za Adobe Marketo Engage
  1. Paketi Storitve na zahtevo Adobe Marketo Engage vključujejo naslednje upravičenosti, kot je primerno glede na paket, ki ga je kupila stranka:

 

Paketi izdelkov in storitev Adobe Marketo Engage

 

Select

Prime

Ultimate

Predictive Content

Ni vključeno

50 sredstev

50 sredstev

Orodje za modeliranje življenjskega cikla

Ni vključeno

Model 1

Model 1

Sandbox

Ni vključeno

1 okolje Sandbox

1 okolje Sandbox

Vnovično ciljanje spletnega mesta

Ni vključeno

Vključeno

Vključeno

Uspešnost dostave e-pošte in preizkušanje

Ni vključeno

Ni vključeno

15 preizkusov na mesec

Advanced Report Builder (ARB)

Ni vključeno

Ni vključeno

Vključeno

Workspaces in particije

Ni vključeno

Ni vključeno

Vključeno

Bizible

Ni vključeno

Ni vključeno

Vključeno*

*Raven upravičenosti za Bizible je odvisna od obsega licence, ki jo kupi stranka, določenega v ustreznem prodajnem nalogu, s katerim se licencira paket Adobe Marketo Engage: Ultimate.

b. Vsak primerek storitve Adobe Marketo Engage vključuje 50.000 dnevnih klicev API-ja, 2 milijona zapisov predmetov po meri in 25 uporabnikov trženja. Paketne licence na ravni Enterprise za storitve na zahtevo Adobe Marketo Engage lahko vključujejo dodatne upravičenosti, kot je določeno v ustreznem prodajnem nalogu.

c. Stranka je odgovorna za spremljanje in omejevanje števila stikov v svoji zbirki podatkov za Marketo Engage, da ne preseže števila stikov, določenih v prodajnem nalogu. 

2. Upravičenosti za dodatke

a. Upravljanje ciljnega računa Stranka lahko za ta dodatek omogoči do 25 uporabnikov trženja.

b. Predmeti po meri Ta dodatek vključuje 1 milijon zapisov predmetov po meri.

c. Uspešnost dostave e-pošte in preizkušanje Ta dodatek vključuje 15 preizkusov na mesec. 

d. Sales Connect Stranka lahko do 5 uporabnikom omogoči dostop do vseh elementov tega dodatka in njihovo uporabo.

e. Sales Insight Stranka lahko za dostop do spletnega brskalnika in vtičnih elementov za Microsoft Outlook omogoči samo toliko uporabnikov, kolikor jih je določenih na ustreznem prodajnem nalogu. 

Parametri za določanje obsega

 1. Prilagajanje spletnih mest Ta dodatek stranki omogoča ogled podrobnosti do 100.000 edinstvenih obiskovalcev na spletnem mestu, ki ga določi stranka. Analiziranje in podrobnosti dodatnih mesečnih edinstvenih obiskovalcev je mogoče kupiti za doplačilo.

Omejitve zmogljivosti

 1. Adobe Marketo Engage
  1. Največja hitrost sinhroniziranja s strankinim sistemom CRM je 10.000 zapisov na uro v vseh predmetih.
  2. Največja hitrost paketnega pošiljanja e-poštnih sporočil je 100.000 e-poštnih sporočil na uro.
  3. Najvišje število zapisov, ki jih je mogoče uvoziti hkrati (z uvozom seznama ali uvozom prek API-ja), je 100.000.
 2. Prilagajanje spletnih mest Obseg tega dodatka (ali vključena funkcija, kot je primerno) je določen tako, da omogoča zagotavljanje podrobnosti za določeno število mesečnih edinstvenih obiskovalcev, vključeno v dodatku in/ali paketu Adobe Marketo Engage, ki ga je stranka kupila z ustreznim prodajnim nalogom.

Statične omejitve

 1. Adobe Marketo Engage
  1. Programi za interakcijo: ta funkcija je omejena na delovanje 100 hkratnih programov interakcije (ne glede na to, ali so dejavni ali nedejavni). Vsak tak program za interakcijo lahko podpira 25 tokov. Vsak tak tok lahko podpira do 125 vsebinskih delov.
  2. Segmentacija: ta funkcija je omejena na 20 segmentacij stikov v ločene skupine profilov, pri čemer lahko vsaka taka segmentacija vključuje do 100 specifičnih segmentov.
  3. Dinamična vsebina: dinamični bloki vsebine na ciljni strani ali v e-pošti lahko podpirajo do 10.000 različnih permutacij prikazane vsebine, ki izhajajo iz pogojev, ki jih vnese stranka.
  4. Velikosti naloženih slik in datotek: največja velikost slike ali datoteke, naložene v storitve na zahtevo, je 100 MB.
  5. Velikosti uvoženih datotek: največja velikost podatkov predmetov po meri ali podatkov za stik, uvoženih v storitve na zahtevo, je 100 MB.
  6. Izvoženi rezultati akcij: ta funkcija je omejena na izvoz 30.000 vrstic (tj. dejavnosti/vrst dejavnosti v pametni akciji) hkrati.
  7. Žetoni polja po meri v e-poštnih sporočilih: vsaka e-poštna predloga lahko vsebuje do 40 žetonov polja po meri.
  8. Velikost ciljnih strani in e-poštnih sporočil: največja velikost ciljne strani ali e-poštnega sporočila je 65 kB.
  9. Preizkusi A/B: ta funkcija je omejena na hkratno delovanje do 10 preizkusnih okoliščin.
  10. Naročnine na pametne sezname: ta funkcija je omejena na 100 naročnin na pametne sezname na primerek storitev na zahtevo, pri čemer je v vsako tako naročnino vključenih 100.000 stikov. Če pametni seznam vsebuje več kot 100.000 stikov, je v taki naročnini vključenih le 100.000 stikov na vrhu seznama.
  11. Webhooks: ta funkcija je omejena na sprožilne akcije. Funkcij webhooks ni mogoče uporabiti v paketnih akcijah.
  12. Dodatki: vsi dodatki, navedeni v tem opisu izdelka (ne glede na to, ali so vključeni v strankin paket Adobe Marketo Engage Select, Prime ali Ultimate), niso pripravljeni za zahteve zakona HIPAA in jih ni dovoljeno uporabljati skupaj s podatki ali postopki, ki zahtevajo dodatno skladnost z zakonom HIPAA ali zaščito.    
 2. Klici API-ja 
  1. Omejitev hitrosti: v vsakem 20-sekundnem obdobju je dovoljeno izvesti največ 100 klicev API-ja.
  2. Omejitev hkratnosti: ob upoštevanju dodatnih omejitev glede množičnih poslov izvlečenja je dovoljeno hkrati izvesti največ 10 klicev API-ja.
  3. Velikost paketa: klici API-ja glede strankine zbirke podatkov lahko vključujejo največ 300 zapisov stikov na klic API-ja. Klici API-ja v zvezi s strankinimi trženjskimi in organizacijskimi sredstvi lahko vključujejo največ 200 zapisov sredstev na klic API-ja.
  4. Velikost koristne vsebine: koristna vsebina klicev API-ja REST ne sme biti večja od 1 MB.
  5. Velikost datotek za množični uvoz: velikost datotek, uvoženih s klicem API-ja za množični uvoz, ne sme presegati 10 MB.
  6. Največja velikost paketa SOAP: klici API-ja SOAP lahko vključujejo največ 300 zapisov na klic API-ja.
  7. Množični posli izvlečenja: hkrati je mogoče izvesti največ 2 množična posla izvlečenja. V čakalno vrsto za izvedbo je mogoče uvrstiti največ 10 množičnih poslov izvlečenja (vključno z morebitnimi množičnimi posli izvlečenja, ki se že izvajajo). Dnevna kvota prostora, ki ga na disku zasedajo podatki, pridobljeni iz množičnih poslov izvlečenja, ne sme presegati 500 MB. Ko je ta kvota dosežena, stranka ne more več ustvariti ali v čakalno vrsto uvrstiti drugega množičnega posla izvlečenja, dokler se ta kvota ne ponastavi ob polnoči po osrednjem času.
 3. Dodatek za predmete po meri 10 predmetov po meri je vključenih s tem dodatkom Vsak predmet po meri lahko vključuje do 50 različnih polj.
 4. Workspaces in particije Ta funkcija vključuje 100 prostorov Workspaces in 100 particij.
 5. Sandbox Paketna akcija, sprožena v okolju Sandbox, je omejena na pošiljanje 25 e-poštnih sporočil v akciji.

Definicije

Dodatki pomeni dodatne izdelke in storitve, ki jih lahko stranka licencira in so navedeni v prodajnem naročilu.

Klic API-ja pomeni vsako zahtevo iz strankinega primerka storitev na zahtevo Adobe Marketo Engage zunanjemu strežniku za ustvarjanje, prenos in odstranitev podatkov v takem primerku, prenos zapisov stranke in povezanih vrst predmetov ter interakcijo z njimi in interakcijo s strankinim trženjskim gradivom in zapisi, povezanimi s potekom dela.

Sredstvo pomeni v kontekstu vsebine Predictive Content posamezen delček strankine vsebine (npr. video, e-knjiga, objava v spletnem dnevniku ipd.), za katerega se stranka odloči, da bo pripravljen, odobren in omogočen za rezultate vsebine Predictive Content.

Množični posel izvlečenja pomeni postopek izvedbe klica API-ja za prenos velikega niza podatkov o stikih in/ali povezanih s stiki.

Stik pomeni posamezen zapis osebe v strankini zbirki podatkov Adobe Marketo Engage, za katerega ima stranka točko stika (e-pošta, Facebook, Twitter, fizični poštni naslov ipd.).

Predmet po meri pomeni atribut ali identifikator, ki ga ustvari stranka in ga je mogoče dodeliti stiku, sestavljen iz imena, opisa in polj.

Zapis predmeta po meri pomeni vsak zapis v zbirki podatkov Adobe Marketo Engage, za katerega je bil stiku dodeljen predmet po meri.  

Program za interakcijo pomeni program, ki ga je stranka ustvarila v storitvi Adobe Marketo Engage, uporabljen za izvajanje kompleksnega negovanja možnih strank.

Upravičenosti pomeni omejitve uporabe, ki jih strogo nadzira in uveljavlja Adobe. Če stranka preseže upravičenost, bo morda morala plačati dodatna nadomestila ali pridobiti licence za dodatno zmogljivost.

Uporabnik trženja pomeni uporabnika storitve Adobe Marketo Engage, ki lahko dostopa do vseh neskrbniških funkcij storitev na zahtevo in jih uporablja (razen dodatka za trženje na podlagi računa, dodatka Sales Connect in dodatka Sales Insight, če je primerno).

Model pomeni posamični prilagodljiv zemljevid dejavnosti strankinih možnih strank prek definiranih prihodkovnih faz.

Particija pomeni razdelitev možnih strank na ločen način, ki deluje kot ločene zbirke podatkov, v katerih vsaka takšna razdelitev vsebuje možne stranke, pri katerih ni mogoče odstraniti dvojnikov in se ne mešajo z drugimi razdelitvami.

Omejitve zmogljivosti pomeni omejitve uporabe, ki se nanašajo na določanje obsega primera uporabe, ki ga predlaga stranka. Če stranka preseže omejitev zmogljivosti, lahko pride do slabše učinkovitosti delovanja; Adobe ni odgovoren za tako poslabšanje delovanja.

Sandbox pomeni programsko okolje, ki ga lahko stranka uporablja za razvijanje in eksperimentiranje s funkcijami storitve Adobe Marketo Engage neodvisno od svojih dejanskih tržnih dejavnosti, usposabljanja, zagotavljanja kakovosti in preizkušanja.

Parametri za določanje obsega pomeni omejitve uporabe, ki se nanašajo na določanje obsega primera uporabe, ki ga je licencirala stranka.  Če stranka preseže parameter za določanje obsega, bo Adobe skupaj s stranko odpravil težavo, ki pripelje do take čezmerne uporabe. Če stranka redno presega parameter za določanje obsega, se od nje lahko zahteva, da pridobi licenco za dodatno zmogljivost.

Statična omejitev pomeni omejitev uporabe, ki se nanaša na tehnične omejitve storitve Adobe Marketo Engage.  Stranka ne sme spreminjati statičnih omejitev.

Tok pomeni skupino prednostnih vsebin, ki jih program za interakcijo uporablja za negovanje možnih strank.

Preizkus v kontekstu uspešnosti dostave e-pošte in preizkušanja pomeni posamičen avtomatiziran pregled strankine vsebine za (a) ugotavljanje, ali lahko taka vsebina povzroči težave s filtri neželene vsebine ali dostavo v e-poštne nabiralnike možnih strank, (b) preverjanje, ali povezave in preusmeritve na strankinem spletnem mestu delujejo, in skrajšanje časov nalaganja ter (c) prikaz predogleda, kako bo akcija videti v različnih e-poštnih odjemalcih, spletnih brskalnikih in mobilnih napravah.

Workspaces pomeni ločena delovna okolja v zbirki podatkov Adobe Marketo Engage z lastnimi trženjskimi sredstvi.