Adobe Marketo Engage | Opis izdelka
Zadnja posodobitev: 23. avgusta 2022

Kaj je Adobe Marketo Engage?

Adobe Marketo Engage je platformna rešitev za upravljanje upoštevanih trženjskih možnih strank B2B in B2C skozi vse faze nakupovalnih dejavnosti, ki izvorno podpira strategije trženja na podlagi povpraševanja in na podlagi računa. Adobe Marketo Engage vključuje možnosti prilagajanja in integracije z izdelki drugih ponudnikov, ki uporabnikom omogočajo, da orkestrirajo osebno prilagojene izkušnje, optimizirajo vsebino in izmerijo poslovni učinek v vseh kanalih.

Izdelki in storitve

Meritev licenc

Uvajanje

Marketo Engage – Select

Na 1000 stikov

Storitve na zahtevo

Marketo Engage – Prime

Na 1000 stikov

Storitve na zahtevo

Marketo Engage – Ultimate

Na 1000 stikov

Storitve na zahtevo

Marketo Engage – Prime Performance  Na 1000 stikov
Storitve na zahtevo
Marketo Engage – Ultimate Performance
Na 1000 stikov
Storitve na zahtevo
Marketo Engage – Prime Performance Plus
Na 1000 stikov
Storitve na zahtevo
Marketo Engage – Ultimate Performance Plus
Na 1000 stikov
Storitve na zahtevo

Dodatki

Meritev licenc

Uvajanje

Predictive Content

Na 1000 stikov

Storitve na zahtevo

Peskovnik

Na 1000 stikov

Storitve na zahtevo

Vnovično ciljanje spletnega mesta

Na 1000 stikov

Storitve na zahtevo

Paket Powerpack za preskušanje uspešnosti dostave

Na kos

Storitve na zahtevo

Advanced Report Builder (ARB)

Na 1000 stikov

Storitve na zahtevo

Delovni prostori in particije

Na 1000 stikov

Storitve na zahtevo

Modeli življenjskega cikla

Na 1000 stikov

Storitve na zahtevo

Prilagajanje spletnih mest

Na 1000 stikov

Storitve na zahtevo

Marketo Measure – prej imenovan Bizible Attribution

Na kos

Storitve na zahtevo

Sales Insight

Na paket 5 uporabnikov

Storitve na zahtevo

Namenski naslovi IP

Na kos

Storitve na zahtevo

Razširjena hramba podatkov – Premium

Na kos

Storitve na zahtevo

Sales Connect

Na paket 5 uporabnikov

Storitve na zahtevo

Dodatni uporabniki trženja

Na paket 5 uporabnikov trženja

Storitve na zahtevo

Dodatni klici API-ja

Na paket 10.000 klicev API-ja

Storitve na zahtevo

Zapisi predmetov po meri

Na kos

Storitve na zahtevo

Account-Based Marketing (ABM)

Na kos

Storitve na zahtevo

Dynamic Chat

Na kos

Storitve na zahtevo

Performance

Na kos

Storitve na zahtevo

Performance Plus

Na kos

Storitve na zahtevo

Marketo Engage CET Head

Na kos

Strokovne storitve

Adobe Marketo Engage: omejitve izdelka

Upravičenosti

1. Upravičenosti za Adobe Marketo Engage

a. Paketi Storitve na zahtevo Adobe Marketo Engage vključujejo naslednje upravičenosti, kot je primerno glede na paket, ki ga je kupila stranka:

Paketi izdelkov in storitev Adobe Marketo Engage
 

Select

Prime

Ultimate

Predvidevana vsebina

Ni vključeno

50 sredstev

50 sredstev

Orodje za modeliranje življenjskega cikla

Ni vključeno

Model 1

Model 1

Peskovnik

Ni vključeno

1 peskovnik

1 peskovnik

Vnovično ciljanje spletnega mesta

Ni vključeno

Vključeno

Vključeno

Advanced Report Builder (ARB)

Ni vključeno

Ni vključeno

Vključeno

Workspaces in particije

Ni vključeno

Ni vključeno

Vključeno

Marketo Measure

Ni vključeno

Ni vključeno

Vključeno*

Dynamic Chat Vključeno Vključeno Vključeno

*Raven upravičenosti za Marketo Measure je odvisna od obsega licence, ki jo kupi stranka, določenega v ustreznem prodajnem nalogu, s katerim se licencira paket Adobe Marketo Engage: Ultimate.

b. Stranka je odgovorna za spremljanje in omejevanje števila stikov v svoji zbirki podatkov za Marketo Engage, da ne preseže števila stikov, določenih v prodajnem nalogu.

c. Paketi Performance in Performance Plus: storitve Adobe Marketo Engage na zahtevo vključujejo naslednje kot upravičenosti, če je stranka kupila paket Performance ali Performance Plus, kot je navedeno v prodajnem nalogu. Paket Prime Performance ali Prime Performance Plus oziroma paket Ultimate Performance ali Ultimate Performance Plus vključuje tudi vse upravičenosti za paket Prime ali Ultimate, navedene v zgornji tabeli. 

Upravičenosti do izdelkov in storitev Adobe Marketo Engage
  Standard
Performance
Performance Plus
Namenski naslovi IP
Ni vključeno
5 namenskih naslovov IP
5 namenskih naslovov IP
Večkratno pošiljanje IP
Ni vključeno
Vključeno
Vključeno
Razširjena hramba podatkov
Ni vključeno
Ni vključeno
Vključeno

2. Upravičenosti za dodatke

a, Account-Based Marketing (ABM) Stranka lahko za ta dodatek omogoči do 25 uporabnikov trženja.

b. Sales Connect Stranka lahko do 5 uporabnikom omogoči dostop do vseh elementov tega dodatka in njihovo uporabo.

c. Sales Insight Stranka lahko za dostop do spletnega brskalnika in vtičnih elementov za Microsoft Outlook omogoči samo toliko uporabnikov, kolikor jih je določenih na ustreznem prodajnem nalogu.

d. Dynamic Chat

i. Stranka lahko spletnim obiskovalcem sproži ali prikaže do 25.000 pogovorov dnevno. Taki spletni obiskovalci lahko sodelujejo v 1000 takih klepetnih pogovorih dnevno.

ii. Stranka lahko do 50 uporabnikom dovoli dostop do funkcije Dynamic Chat in njeno uporabo v okviru storitev na zahtevo Marketo Engage.

iii. Stranka lahko v katerem koli trenutku koli sodeluje v največ 100 hkratnih klepetnih pogovorih.

PARAMETRI ZA DOLOČANJE OBSEGA

  1. Adobe Marketo Engage
Parametri za določanje obsega izdelkov in storitev Adobe Marketo Engage
 

Standard

Performance

Performance Plus

Največje število dejavnosti – sedemdnevno drseče povprečje

28.000.000 tedensko

70.000.000 tedensko

175.000.000 tedensko

Največje število dejavnosti – največja dnevna vrednost

20.000.000 dnevno

50.000.000 dnevno 

100.000.000 dnevno

Največje število zapisov članstva v programu

200,000,000

600,000,000

1,000,000,000

2. Prilagajanje spletnih mest Ta dodatek stranki omogoča ogled podrobnosti do 100.000 edinstvenih obiskovalcev na spletnem mestu, ki ga določi stranka. Analiziranje in podrobnosti dodatnih mesečnih edinstvenih obiskovalcev je mogoče kupiti za doplačilo.

Omejitve zmogljivosti

1. Adobe Marketo Engage

Omejitve zmogljivosti izdelkov in storitev Adobe Marketo Engage
  Standard
Performance
Performance Plus
Največja hitrost paketnega pošiljanja e-poštnih sporočil

1.000.000 na uro;

4.000.000 dnevno;

16.000.000 tedensko

3.000.000 na uro;

12.000.000 dnevno;

48.000.000 tedensko

5.000.000 na uro;

20.000.000 dnevno;

80.000.000 tedensko

Največje število zapisov za poročanje po e-pošti
Do 250.000.000 zapisov
Do 10 milijard zapisov
Do 10 milijard zapisov
Največja prepustnost sprožilne akcije in segmentacije
Brez izboljšanja prepustnosti ali zmogljivosti
(10) desetkratna trenutna prepustnost, ki je možna za standardno storitev na zahtevo 
(15) petnajstkratna trenutna prepustnost, ki je možna za standardno storitev na zahtevo
Največja prepustnost paketne akcije
Brez izboljšanja prepustnosti ali zmogljivosti
(8) osemkratna trenutna prepustnost, ki je možna za standardno storitev na zahtevo
(10) desetkratna trenutna prepustnost, ki je možna za standardno storitev na zahtevo
Največja hitrost sinhronizacije s sistemom CRM – Salesforce
10.000 zapisov na uro;
100.000 zapisov na dan 

60.000 zapisov na uro;
600.000 zapisov na dan

 

200.000 zapisov na uro;
2.000.000 zapisov na dan
Največja hitrost sinhronizacije s sistemom CRM – Veeva
10.000 zapisov na uro;
100.000 zapisov na dan
60.000 zapisov na uro;
600.000 zapisov na dan
200.000 zapisov na uro;
2.000.000 zapisov na dan
Največja hitrost sinhronizacije s sistemom CRM – Microsoft Dynamics
10.000 zapisov na uro;
100.000 zapisov na dan
40.000 zapisov na uro;
400.000 zapisov na dan
40.000 zapisov na uro;
400.000 zapisov na dan
Največje število obdelanih dejavnosti obiska spletne strani
4.000.000 dnevno
10.000.000 dnevno
25.000.000 dnevno
Največje število obdelanih oddaj obrazca
500.000 dnevno
500.000 dnevno
5.000.000 dnevno

a. Največje število zapisov, ki jih je mogoče uvoziti hkrati (z uvozom seznama ali uvozom prek API-ja), je 100.000.

2. Prilagajanje spletnih mest Obseg tega dodatka (ali vključena funkcija, kot je primerno) je določen tako, da omogoča zagotavljanje podrobnosti za določeno število mesečnih edinstvenih obiskovalcev, vključeno v dodatku in/ali paketu Adobe Marketo Engage, ki ga je stranka kupila z ustreznim prodajnim nalogom.

Statične omejitve

1. Adobe Marketo Engage

Statične omejitve izdelkov in storitev Adobe Marketo Engage
  Standard
Performance
Performance Plus

Največje število klicev API-ji, ki jih je mogoče kupiti

200.000 dnevno;
100 na 20-sekundno obdobje;
10 hkrati
400.000 dnevno;
100 na 20-sekundno obdobje;
10 hkrati
1.200.000 dnevno;
300 na 20-sekundno obdobje;
30 hkrati
Omejitev največje velikosti množičnih poslov izvlečenja, ki jih je mogoče kupiti
5 GB dnevno
 10 GB dnevno
10 GB dnevno
Največje število zapisov predmeta po meri
50,000,000
150,000,000
250,000,000
Največje število predmetov po meri
10
20
50
Največje število polj na predmet po meri
50
75
100
Največje število dejavnosti po meri
10
20
30
Največje število polj dejavnosti po meri
20
30 40
Največje število polj na stik
700
1400
2100
Največje število programov za interakcijo
100
250
250

Največje število segmentacij

20

40

40

a. Programi za interakcijo: vsak program za interakcijo lahko podpira 25 tokov. Vsak tak tok lahko podpira do 125 vsebinskih delov.

b. Segmentacija: vsaka segmentacija lahko vključuje do 100 specifičnih segmentov.

c. Dinamična vsebina: dinamični bloki vsebine na ciljni strani ali v e-pošti lahko podpirajo do 10.000 različnih permutacij prikazane vsebine, ki izhajajo iz pogojev, ki jih vnese stranka.

d. Velikosti naloženih slik in datotek: največja velikost slike ali datoteke, naložene v storitve na zahtevo, je 100 MB.

e. Velikosti uvoženih datotek: največja velikost podatkov predmetov po meri ali podatkov za stik, uvoženih v storitve na zahtevo, je 100 MB.

f. Izvoženi rezultati akcij: ta funkcija je omejena na izvoz 30.000 vrstic (tj. dejavnosti/vrst dejavnosti v pametni akciji) hkrati.

g. Velikost ciljnih strani in e-poštnih sporočil: največja velikost ciljne strani ali e-poštnega sporočila je 65 kB.

h. Preizkusi A/B: ta funkcija je omejena na hkratno delovanje do 10 preizkusnih okoliščin.

i. Naročnine na pametne sezname: ta funkcija je omejena na 100 naročnin na pametne sezname na primerek storitev na zahtevo, pri čemer je v vsako tako naročnino vključenih 100.000 stikov. Če pametni seznam vsebuje več kot 100.000 stikov, je v taki naročnini vključenih le 100.000 stikov na vrhu seznama.

j. Webhooks: ta funkcija je omejena na sprožilne akcije. Funkcij webhooks ni mogoče uporabiti v paketnih akcijah.

k. Sinhronizacija s sistemom CRM – Veeva: podatki iz storitve Veeva Call se bodo sinhronizirali vsakih šest (6) mesecev.

l. Dodatki: vsi dodatki, navedeni v tem opisu izdelka (ne glede na to, ali so vključeni v strankin paket Adobe Marketo Engage Select, Prime ali Ultimate), niso pripravljeni za zahteve zakona HIPAA in jih ni dovoljeno uporabljati skupaj s podatki ali postopki, ki zahtevajo dodatno zaščito na podlagi zakona HIPAA.

2. Klici API-ja 

m. Velikost paketa: klici API-ja glede strankine zbirke podatkov lahko vključujejo največ 300 zapisov stikov na klic API-ja. Klici API-ja v zvezi s strankinimi trženjskimi in organizacijskimi sredstvi lahko vključujejo največ 200 zapisov sredstev na klic API-ja.

n. Velikost koristne vsebine: koristna vsebina klicev API-ja REST ne sme biti večja od 1 MB.

o. Velikost datotek za množični uvoz: velikost datotek, uvoženih s klicem API-ja za množični uvoz, ne sme presegati 10 MB.

p. Največja velikost paketa SOAP: klici API-ja SOAP lahko vključujejo največ 300 zapisov na klic API-ja.

q. Množični posli izvlečenja: hkrati je mogoče izvesti največ 2 množična posla izvlečenja. V čakalno vrsto za izvedbo je mogoče uvrstiti največ 10 množičnih poslov izvlečenja (vključno z morebitnimi množičnimi posli izvlečenja, ki se že izvajajo). Ko je dosežena podatkovna kvota, določena v zgornji tabeli (za katero koli raven paketa), stranka ne more ustvariti ali v čakalno vrsto uvrstiti drugega opravila množičnega izvlečenja, dokler se ta kvota ne ponastavi ob polnoči po srednjem času.

3. Dodatek za predmete po meri 10 predmetov po meri je vključenih s tem dodatkom Vsak predmet po meri lahko vključuje število različnih polj, določeno v zgornji tabeli.

4. Delovni prostori in particije Ta funkcija vključuje 100 delovnih prostorov in 100 particij.

5. Peskovnik Paketna akcija, sprožena v peskovniku, je omejena na pošiljanje 25 e-poštnih sporočil v akciji.

Definicije

Dodatki pomeni dodatne izdelke in storitve, ki jih lahko stranka licencira in so navedeni v prodajnem naročilu.

Dejavnost pomeni vsak posamezen podatek ali podatkovno točko, ki določa posameznikovo interakcijo ali izkušnjo prek trženjske akcije, kot je med drugim odpiranje e-poštnega sporočila, odpiranje spletne strani ali izpolnjevanje obrazca.

Klic API-ja pomeni vsako zahtevo iz zunanjega strežnika strankinemu primerku storitev na zahtevo Adobe Marketo Engage za ustvarjanje, prenos in odstranitev podatkov v takem primerku, prenos zapisov stranke in povezanih vrst predmetov ter interakcijo z njimi in interakcijo s strankinim trženjskim gradivom in zapisi, povezanimi s potekom dela.

Sredstvo pomeni v kontekstu vsebine Predictive Content posamezen delček strankine vsebine (npr. video, e-knjiga, objava v spletnem dnevniku ipd.), za katerega se stranka odloči, da bo pripravljen, odobren in omogočen za rezultate vsebine Predictive Content.

Paketna akcija pomeni trženjsko akcijo, ki se začne ob določeni uri in vpliva na celotno določeno skupino ljudi hkrati, kot je pošiljanje e-pošte vsem ljudem v Kaliforniji.

Množični posel izvlečenja pomeni postopek izvedbe klica API-ja za prenos velikega niza podatkov o stikih in/ali povezanih s stiki.

Stik pomeni posamezen zapis osebe v strankini zbirki podatkov Adobe Marketo Engage, za katerega ima stranka točko stika (e-pošta, Facebook, Twitter, fizični poštni naslov ipd.).

Predmet po meri pomeni atribut ali identifikator, ki ga ustvari stranka in ga je mogoče dodeliti stiku, sestavljen iz imena, opisa in polj.

Zapis predmeta po meri pomeni vsak zapis v zbirki podatkov Adobe Marketo Engage, za katerega je bil stiku dodeljen predmet po meri.  

Program za interakcijo pomeni program, ki ga je stranka ustvarila v storitvi Adobe Marketo Engage, uporabljen za izvajanje kompleksnega negovanja možnih strank.

Upravičenosti pomeni omejitve uporabe, ki jih strogo nadzira in uveljavlja Adobe. Če stranka preseže upravičenost, bo morda morala plačati dodatna nadomestila ali pridobiti licence za dodatno zmogljivost.

Uporabnik trženja pomeni uporabnika storitve Adobe Marketo Engage, ki lahko dostopa do vseh neskrbniških funkcij storitev na zahtevo in jih uporablja (razen dodatka za trženje na podlagi računa, dodatka Sales Connect in dodatka Sales Insight, če je primerno).

Model pomeni posamični prilagodljiv zemljevid dejavnosti strankinih oseb prek definiranih prihodkovnih faz.

Particija pomeni razdelitev ljudi na ločen način, ki deluje kot ločene zbirke podatkov, v katerih vsaka takšna razdelitev vsebuje posameznike, pri katerih ni mogoče odstraniti dvojnikov in se ne mešajo z drugimi razdelitvami.

Omejitve zmogljivosti pomeni omejitve uporabe, ki se nanašajo na določanje obsega primera uporabe, ki ga predlaga stranka. Če stranka preseže omejitev zmogljivosti, lahko izkusi slabše delovanje; Adobe ni odgovoren za takšno poslabšanje delovanja.

Razširjena hramba podatkov pomeni 37-mesečno hrambo podatkov o strankah, ki jim je v dokumentaciji določeno 25-mesečno obdobje hrambe podatkov.

Performance ali Performance Plus pomeni ponudbo storitev na zahtevo Adobe Marketo Engage, ki so na prodajnem nalogu označene kot »Performance« oziroma »Performance Plus«.

Program pomeni posamezno trženjsko pobudo.

Zapis članstva v programu pomeni podatkovno točko, ki predstavlja stanje posameznika v določenem programu.

Peskovnik pomeni programsko okolje, ki ga lahko stranka uporablja za razvijanje in eksperimentiranje s funkcijami storitve Adobe Marketo Engage neodvisno od svojih dejanskih tržnih dejavnosti, usposabljanja, zagotavljanja kakovosti in preizkušanja.

Parametri za določanje obsega pomeni omejitve uporabe, ki se nanašajo na določanje obsega primera uporabe, ki ga je licencirala stranka.  Če stranka preseže parameter za določanje obsega, bo Adobe skupaj s stranko odpravil težavo, ki pripelje do take čezmerne uporabe. Če stranka redno presega parameter za določanje obsega, se od nje lahko zahteva, da pridobi licenco za dodatno zmogljivost.

Standard pomeni storitev Adobe Marketo Engage na zahtevo (paket Select, Prime ali Ultimate), ki ni paket »Performance« ali »Performance Plus«.

Statična omejitev pomeni omejitev uporabe, ki se nanaša na tehnične omejitve storitve Adobe Marketo Engage.  Stranka ne sme spreminjati statičnih omejitev.

Tok pomeni skupino prednostnih vsebin, ki jih program za interakcijo uporablja za negovanje možnih strank.

Preizkus v kontekstu paketa Powerpack za preskušanje uspešnosti dostave pomeni posamičen avtomatiziran pregled strankine vsebine za (a) ugotavljanje, ali lahko taka vsebina povzroči težave s filtri neželene vsebine ali dostavo v e-poštne nabiralnike prejemnikov, (b) preverjanje, ali povezave in preusmeritve na strankinem spletnem mestu delujejo, in skrajšanje časov nalaganja ter (c) prikaz predogleda, kako bo akcija videti v različnih e-poštnih odjemalcih, spletnih brskalnikih in mobilnih napravah.

Sprožilna akcija pomeni pametno oglaševalsko akcijo, ki vpliva na posamezne osebe na podlagi sproženega dogodka. Primer sproženega dogodka je klik na povezavo v e-poštnem sporočilu.

Veeva Call pomeni zapis poročila o klicu, pridobljen iz storitve Veeva CRM, ki se uporablja za zajemanje vseh vidikov uporabniške interakcije s ponudnikom zdravstvenih storitev.

Webhook pomeni zahtevo strankinega primerka storitev na zahtevo Adobe Marketo Engage zunanjemu strežniku za pošiljanje in/ali pridobivanje podatkov in interakcijo z zapisi stikov v takem primerku.

Delovni prostori so ločena delovna okolja v zbirki podatkov Adobe Marketo Engage z lastnimi trženjskimi sredstvi.

Logotip Adobe

Prijavite se v svoj račun