Use keyboard shortcuts to quickly work with Lightroom on mobile when you connect your mobile device (iOS or Android) to a physical keyboard.

Keyboard shortcuts | Lightroom for mobile (iOS)

Loupe

Result Shortcut
Set Star rating 1 - 5
Remove Star rating 0
Flag photo as Pick P
Unflag photo U
Flag photo as Reject  X
Cycle through metadata information overlay I
Go to next/previous photo Right Arrow/Left Arrow
See Before/After preview Y
Copy settings Command + C
Paste settings Command + V
Enter Grid view G

Keyboard shortcuts | Lightroom for mobile (Android)

Loupe

Result Shortcut
Set Star rating 1 - 5
Remove Star rating 0
Flag photo as Pick P
Unflag photo U
Flag photo as Reject  X
Cycle Flag settings ` (back quote/grave accent)
Go to next/previous photo Right Arrow/Left Arrow
See Before/After preview \
Toggle info I
Open Adjustment panel D
Undo edit Ctrl+Z
Redo edit Ctrl+Shift+Z
Copy edits Ctrl+C
Paste edits Ctrl+V
Play/Pause video Spacebar

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu