Issue

Previews or thumbnails of images display as black/blank in Lightroom.

This issue occurs under when the user tries to 

 • Import images in Lightroom and all the previews display as blank.
 • View the images in library module under grid view.

Operating System:

 • Mac OSX 10.9 and above.
 • Windows 7 and above.

Product versions affected:

 • Lightroom 5 and Lightroom 6/CC.
Blank preview

Solution

 • If the issue occurs in the import window of Lightroom, change the mode from "Add" to "Copy" and expand the destination panel.
Screen Shot 2017-02-04 at 1.17.20 AM
 • If the issue occurs in the grid view of library module it is probably due to a corrupt color profile. Perform the following steps.

 

For Windows: 

 • Open Control panel. Locate the option "Color Management".
 • Click on Color Management and make sure in the devices tab the option "Use my settings for this device" is checked.
 • Click on the "Add" option.
 • Locate the color profile "sRGB IEC61966-2.1" and click on Ok.
Screen Shot 2017-02-04 at 1.26.23 AM
 • Highlight the color profile and choose "Set as Default Profile".
 • Re-launch Lightroom and check.

For Mac OSX:

 • Click on the apple icon and choose system preferences.
 • Locate the option "Displays". Click on the "Color" tab.
 • Under Display profile locate the color profile "sRGB IEC61966-2.1".
Screen Shot 2017-02-04 at 1.37.52 AM
 • Re-launch Lightroom and check.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu