The error "Sequencer defunct" appears when performing any of the following

 • Launch Lightroom
 • Switch to the Slideshow module
 • Import a video file
 • Work with a video file
Lightroom Error Sequencer defunct

Solution: Replace the Video Toolkit file

 1. Close Lightroom and update to version 6.3

 2. Navigate to:

  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Lightroom\ 
  • Macintosh: /Applications/Adobe Lightroom/Adobe Lightroom.app/Contents/Frameworks/

  NOTE: To view the Contents folder, right-click the Adbe Lightroom application file and choose "Show Package Contents."

 3. Rename the video toolkit file

  • Windows: "video_toolkit.dll" to "video_toolkit.dll.original"
  • Macintosh: "video_toolkit.agtoolkit" to "video_toolkit.agtoolkit.original"
 4. Download the new video toolkit file

  Prenos

  Prenos

 5. Unzip the video toolkit file and copy it to the same folder from Step 2.

 6. Launch Lightroom

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu