Issue

You have enabled out-of-office delegation or queue sharing in Workspace, but the new tasks aren't forwarded to the target users' worklists. 

Solution

Enable out-of-office delegation or queue sharing for the task in Workbench.

  1. Start Workbench.
  2. Open the related process in Workbench.
  3. Select the AssignTask operation.
  4. Follow the instructions below for enabling queue sharing or out-of-office delegation.

Queue sharing in Workbench

Open the AssignTask properties and select the "Add ACL for shared queue" option.

acl

Out-of-office delegation in Workbench

Open the AssignTask propreties and select the Allow Out Of office Designation option.

ooo

Additional Information

The out-of-office delegation and queue sharing functionalities only forwards new tasks that arrive after you enable the delegation in Workspace.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu