In LiveCycle Workbench ES, the Settings Document property of the following Generate PDF service operations can be configured using an XML document:

  • CreatePDF2
  • ExportPDF2
  • HtmlFileToPDF
  • HtmlToPDF2

The XML document can be specified as a document value or by selecting the XML file from the file system. The schemas that describe the structure of the XML document are attached to this article:

File name Description
file2pdfconfig.xsd The main schema file. This schema references the other schemas that are listed in this table.
security-settings.xsd The schema for XML that configures security for the generated PDF document.
job-sources.xsd The schema for XML that configures properties of service endpoints.
job-options.xsd The schema for XML that configures Acrobat Distiller job options.
file-types.xsd The schema for XML that configures conversion options for different file types that are being converted to PDF documents.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu