This partial list includes the most helpful shortcuts. You'll find additional shortcuts in menu commands and tool tips.

Result

Windows

Mac OS

Deselect a selection

Control + D

Command + D

Reposition marquee while selecting

Spacebar-drag

Spacebar-drag

Add to or subtract from a selection

Any selection tool + Shift or Alt-drag

Any selection tool + Shift or Option-drag

Intersect a selection

Any selection tool (except Quick Selection tool and Selection Brush tool) + Shift + Alt-drag

Any selection tool (except Quick Selection tool and Selection Brush tool) + Shift + Option-drag

Constrain marquee to square or circle (if no other selections are active)

Shift-drag

Shift-drag

Draw marquee from center (if no other selections are active)

Alt-drag

Option-drag

Constrain shape and draw marquee from center

Shift + Alt-drag

Shift + Option-drag

Switch to Move tool

Control (except when Hand or any shape tool is selected)

Command (except when Hand or any shape tool is selected)

Switch from Magnetic Lasso tool to Polygonal Lasso tool

Alt-click and drag

Option-click and drag

Delete last anchor point for Magnetic or Polygonal Lasso tool

Delete

Delete

Apply/cancel an operation of the Magnetic Lasso tool

Enter/Esc

Enter/Esc

Move copy of selection

Move tool + Alt-drag selection

Move tool + Option-drag selection

Move selection area 1 pixel

Any selection + Right Arrow, Left Arrow, Up Arrow, or Down Arrow

Any selection + Right Arrow, Left Arrow, Up Arrow, or Down Arrow

Move selection 1 pixel

Move tool + Right Arrow, Left Arrow, Up Arrow, or Down Arrow

Move tool + Right Arrow, Left Arrow, Up Arrow, or Down Arrow

Move layer 1 pixel when nothing selected on layer

Control + Right Arrow, Left Arrow, Up Arrow, or Down Arrow

Command + Right Arrow, Left Arrow, Up Arrow, or Down Arrow

Increase/decrease detection width

Magnetic Lasso tool + [ or ]

Magnetic Lasso tool + [ or ]

Accept cropping or exit cropping

Crop tool + Enter or Esc

Crop tool + Enter or Esc

Toggle crop shield off and on

/ (forward slash)

/ (forward slash)

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu