This partial list includes the most helpful shortcuts. You'll find additional shortcuts in menu commands and tool tips.

Result

Windows

Mac OS

Cycle forward through open documents

Control + Tab

 

Control + Tab

Cycle backward through open documents

Control + Shift + Tab

 

Control + Shift + Tab

Fit image in window

Ctrl + 0 (or double-click Hand tool)

Command + 0 (or double-click Hand tool)

Magnify 100%

Ctrl + Alt + 0 (or double-click Zoom tool)

Command + Option + 0 (or double-click Zoom tool)

Switch to Hand tool (when not in text-edit mode)

Spacebar

Spacebar

Switch to Zoom In tool

Control + Spacebar

Spacebar + Command

Switch to Zoom Out tool

Spacebar + Alt

Spacebar + Option

Reposition zoom marquee while dragging

Spacebar-drag

Spacebar-drag

Zoom in on specified area of an image

Control-drag over preview in Navigator panel

Command-drag over preview in Navigator panel

Scroll image with Hand tool

Drag, or drag view area box in Navigator panel

Drag, or drag view area box in Navigator panel

Scroll up or down 1 screen

Page Up or Page Down

Page Up or Page Down

Scroll up or down 10 units

Shift + Page Up or Page Down

Shift + Page Up or Page Down

Scroll left or right 1 screen

Ctrl + Page Up or Page Down

Command + Page Up or Page Down

Scroll left or right 10 units

Ctrl + Shift + Page Up or Page Down

Command + Shift + Page Up or Page Down

Move view to upper-left corner or lower-right corner

Home or End

Home or End

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu