Apply the Vignetting effect to reduce the brightness or saturation of your clip at the periphery compared to the center. Vignetting adaptively adjusts the exposure of your clip, preserving the original contrast and creating a more visually pleasing effect. See Vignetting in New special effects.

To apply a Vignetting effect, select the clip in the Expert view timeline and apply the effect from the Advanced Adjustments category in the Effects panel.

Use the Applied effects panel to adjust the following properties of the Vignetting effect:

Amount

Negative values darken the corners of the photo. Positive values lighten the corners.

Size

Lower values apply the size adjustment to a larger area away from the corners. Higher values restrict the adjustment to an area closer to the corners.

Roundness

Lower values make the vignette effect more oval. Higher values make the vignette effect more circular.

Feather

Lower values reduce softening between the vignette and the vignette’s surrounding pixels. Higher values increase the softening.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu