Popravki hroščev za Premiere Pro CC 2015 (9.0)

Uvoz

 • Datoteke MXF iz nekaterih programov drugih ponudnikov in naprav prikazujejo nejasna imena v ploščah Projekt in Časovna premica.
 • Pri videu MPEG-4 z zvokom MPEG-1 je prisotnih le prvih nekaj sekund.
 • Pri datotekah VOB se predvaja samo zvok ali pa se neskočno prikazuje »Čakanje na medij«.
 • XML FCP, ki vsebuje poti UNC, zapolni pogovorno okno »Poišči posnetek« z nepravilnimi potmi.
 • Podatke zaprtih podnapisov v nekaterih datotekah ni mogoče videti v programu Premiere Pro, čeprav so vidni v drugih orodjih.
 • Uvoz nekaterih datotek XML FCP ustvari zaporedje izrezkov, ki se predvajajo v oknu Monitor programa, vendar se ne prikažejo na časovni premici.
 • Časovna premica se pri nekaterih datotekah MXF iz programov drugih ponudnikov nepravilno prikazuje.
 • Posnetek MOD se ob uvozu obreže.
 • Datotek RMF iz naprave Canon C500 ni mogoče uvoziti.
 • Razpakirane datoteke Phantom Cine so videti temnejše v programu Premiere Pro kot v drugih programih.

Rastoče datoteke

 • Obnašanje med osveževanjem in zaključevanjem rastoče datoteke je nesprejemljivo.
 • Nekatere rastoče datoteke QuickTime se ne posodobijo.
 • Video včasih zamrzne in čas odgovora je slab pri uporabi JKL za predvajanje/previjanje rastoče datoteke.
 • Pri urejanju rastočih datotek se program občasno za nekaj sekund obesi.

Izvoz in upodabljanje

 • V izvoženih datotekah XDCAM HD 50 MXF se pojavlja šum v zvoku.
 • Pametno upodabljanje obrezanega izrezka XDCAM EX je odrezano.
 • Izvožena datoteka XAVC naključno vsebuje napačno sliko.
 • »Uporabi predoglede« ne deluje pri izvažanju zaporedja QuickTime ProRes po meri.
 • Pri upodabljanju/izvajanju datotek XDCAM HD 50 se občasno pojavita opozorilo »Napaka pri sestavljanju filma« in napaka.
 • Izvoženi izrezki AVC-Intra v pregledovalniku P2 Viewer Plus niso prepoznani.
 • Pametno upodabljanje se ne izvede na izrezkih zaporedja z odstranjenimi deli.
 • Pri ponovnem odpiranju pogovornega okna se pozabi izbira kod za dostop OMF.
 • Pri izvažanju nekaterih zaporedij kot projekt programa Premiere Pro se program obesi.
 • Izvožen zvočni posnetek z iXML ima nepravilno hitrost slik.
 • Nekateri izvozi, ki vsebujejo samo zvok, imajo nepravilno časovno kodo.
 • Nekatere datoteke AVC-Intra 100 se ne posodobijo gladko, povzročijo napako ob izvozu, usklajevanju in prekodiranju ipd.
 • Pri dodajanju zaporedja v Adobe Media Encoder se program obesi, če je na drugem zaslonu in izrezek v zaporedju vsebuje učinek analognega zamika (samo Mac OS).

AAF

 • Izvožena vsebina datoteke AAF ni ponovno povezana s paketnim uvozom v nekatere programe drugih ponudnikov.
 • Prehodi z navzkrižnim raztapljanjem se odstranijo, ko se izvožena datoteka AAF uvozi v Premiere Pro ali nekatere programe drugih ponudnikov.
 • Spremembe hitrosti v videoposnetkih se pri izvozu datoteke AAF odstranijo.
 • AAF, ki vsebuje stereo posnetek z mono stezo, dobi dve mono stezi, ko se odpre v nekaterih programih drugih ponudnikov.
 • Izvažanje datoteke AAF s polnimi datotekami poteka bistveno počasneje kot pri OMF.
 • V nekaterih programih drugih ponudnikov se vsi izrezki v izvozu AAF prikažejo z imenom prvega izrezka na stezi A1 (samo Mac OS).
 • Pri nekaterih učinkih posnetkov drugih ponudnikov pride pri poskusu izvoza AAF do zrušitve [samo Windows].
 • Ko se izvozi 5.1 uvozijo v nekatere programe drugih ponudnikov kot mono izrezki, so imena izrezkov nepravilna.
 • Mono datoteke AIFF in WAV v zaporedju, izvoženem prek AAF, ne vzpostavijo znova povezave v nekaterih programih drugih ponudnikov.

XML

 • Posnetek s hitrostjo 47,95 slik/s se izvozi v XML FCP s hitrostjo 47 slik/s.

Seznam urejanja (EDL)

 • Časovna koda je v nekaterih datotekah pri izvoženih seznamih EDL nepravilna.
 • Izvoženi seznam EDL uporablja milisekunde v časovni kodi namesto slik.

Predvajanje in prenos

 • Navzkrižno raztapljanje se prenese kot progresivno, čeprav je zaporedje nastavljeno za prepleteno.
 • Pri projektih s posnetki iz naprave Canon XF C300 so slike izpuščene, če datoteka nekaj časa ni bila odprta.
 • Datoteke XAVC iz nekaterih virov se ne predvajajo.
 • Ko se zaporedje s 708 zaprtimi podnapisi prikaže na HD-zaslonu prek funkcije Prenesi z uporabo nekatere strojne opreme drugih ponudnikov, se podnapisi ne prikažejo.
 • Spreminjanje zamika videa ne deluje pri V/I strojni opremi drugih ponudnikov.
 • Pri poškodovanih slikah je previjanje počasno.

Zvok

 • Mono izrezki se predvajajo na kanalih 1 in 2, ko se povlečejo na prilagodljivo stezo.
 • Zvok prekinitveno izginja iz izrezka v zaporedju, vendar je prisoten v glavnem izrezku.
 • Pri uporabi funkcije za ojačenje zvoka na glavnem izrezku prihaja do zrušitve.
 • Pri obrezovanju zvočnih izrezkov z večpasovnim kompresorjem, uporabljenim med predvajanjem, prihaja do zrušitve.
 • Mono zvok, pomaknjen na centralni kanal z orodjem za pomikanje kanalov 5.1, uhaja v levi kanal.
 • Zvoka iz datotek 2K ProRes HQ ni mogoče predvajati.
 • Stereo kanali izrezkov so oslabljeni za 3 dB, ko se kanal istega vira napelje na oba ciljna kanala v pogovornem oknu za kanale zvoka.

Projekt

 • Pri ogledu projekta v brskalniku vsebin se izrezki nepravilno razvrstijo.
 • Merilo razvrščanja za »Ogled seznama« v pogledu ikone projektne plošče se ne posodobi, ko se razvrščanje pogleda seznam spremeni.
 • Pri odpiranju zaporedja iz brskalnika vsebin brez uvoza omogoči, da nadzorna plošča učinkov uveljavi učinke na glavnem izrezku.
 • Pri kopiranju celotnega zaporedja pride v nekaterih primerih do zrušitve.
 • Pri uvozu/izvozu projekta, ki vsebuje posnetke XDCAM (samo Mac OS), občasno pride do obešanja.
 • Urejanje metapodatkov izrezka za Komentar, Stranko in Izdelek ne onesnaži projekta.
 • V pogledu ikon pride pri uporabi vlečenja z ukazom Cmd/Ctrl v koš do podvojenega praznega koša.
 • Pri izvajanju ukaza za zapiranje drugih plošč časovnih premic pri več zaporedjih samo za branje/»Monitor vira« prihaja do zrušitve (samo Mac OS).
 • Pri vlečenju zaporedja, ugnezdenega v košu, iz brskalnika vsebin, se podvojijo vsa sredstva.
 • Pri vlečenju izrezka, ki vsebuje samo video ali samo zvok, iz zaporedja na ploščo projekta se ne zgodi nič.
 • Obstoječa datoteka CFA se v nekaterih primerih obnovi na mestu predpomnilnika medijev, ki je v skupni rabi.
 • V projektu z dvema zaporedjema, kjer je stabilizator krivljenja uporabljen za vse izrezke, shranjevanje traja bistveno dlje. V tem stanju se program lahko počasi odziva ali pa se obesi.
 • Dinamične vsebine: Polja za ime posnetka v pogledu seznama projektne plošče ni mogoče uporabiti.
 • Časovna koda se ne prebere/prikaže pravilno za datoteke ProRes, zajete s strojno opremo drugih ponudnikov.
 • Poizvedba, ki določa iskalni koš, je po uvozu projekta iz brskalnika medijev poškodovana.
 • Če pritisnete Izhod v pogovornem oknu, ki opozarja na prepis projekta, se projekt nadomesti.

Upravitelj projekta, usklajevanje in prekodiranje

 • Pri datotekah QuickTime z več stereo pari se zvok v zaporedju napačno kanalizira.
 • Prednastavitve za prekodiranje DNxHD niso na voljo za 720p24/25/30.
 • Ko se uporabi prednastavitev za prekodiranje z omogočenim CC, se izrezek z zaprtimi podnapisi kopira brez opozorila.
 • Prekodiranje izrezka A/V ali izrezka, ki vsebuje samo zvok, s prednastavitvijo samo za video povzroči prekodiranje zvoka.
 • Prednastavitve zvoka ne morejo prekodirati A/V ali izrezkov, ki vsebujejo samo video, in plošča dogodkov navaja samo neujemanje velikosti slik.
 • Uskladitev in prekodiranje s prednastavitvijo MPEG brez multipleksiranja povzroči neznano napako.
 • Uskladitev in prekodiranje ne opozorita uporabnika na brezpovezavno gradivo.
 • Če niso izbrana vsa zaporedja, se neuporabljeni izrezki ne kopirajo pri nastavitvi »Izloči neuporabljene izrezke«.
 • Zaporedje z virom iz več kamer, ki ni v prekodiranem zaporedju, je prisotno v prekodiranem projektu.
 • Večkratna uporaba istega izrezka z uporabo učinkov gibanja in ujemanja z zaporedjem se prekodira ločeno.
 • Če se prekodirani projekt odpre brez zapuščanja programa Premiere Pro, se valovne datoteke ne ustvarijo.
 • Pri prekrivanju podizrezkov z omogočeno možnostjo »Omejitev obrezovanja na meje podizrezkov« se vsak podizrezek prekodira kot ločen posnetek.
 • Prikaz »Zaporedje« v Upravitelju projektov navaja nerazvrščeno zaporedje in ne omogoča razvrščanja.
 • Ko je omogočena možnost »Omejitev obrezovanja na meje podizrezkov«, se ob odpiranju v monitorju vira po funkcijah uskladitve in prekodiranja v podizrezkih prikaže napačna slika.
 • Prekodirani projekt vsebuje referenco na upodobljen in zamenjan izrezek, toda izvorni izrezek ni vključen v mapo za prekodiranje, če je omogočena možnost »Izloči neuporabljene izrezke«.
 • Pri uporabi samo zvoka iz A/V datoteke se pri funkcijah uskladitve in prekodiranja v MXF brez opozorila izvede prekodiranje v A/V.
 • Spremembe vzvratne hitrosti povzročijo izrezek v prekodiranem projektu z nezadostno vsebino.

Upodabljanje in zamenjava

 • Upodabljanje in zamenjava na izrezku, obravnavanem kot posnetek s 15 slikami na sekundo, povzroči posnetek z zamrznjenimi slikami/črn posnetek v zaporedju.
 • Začetna točka obrezovanja ni upoštevana pri uporabi funkcije »Upodabljanje in zamenjava« pri medijih z vzvratno hitrostjo.
 • Izrezek s funkcijo »Upodabljanje in zamenjava« se postavi v koš »Obnovljen posnetek« v novem projektu, ki je izdelan z izvozom »Izbora kot projekta programa Premiere«.

Združeni izrezki

 • Združeni izrezki nimajo slike v pogledu seznama plošče projekta.

Podizrezki

 • Vsebina se premakne na podizrezek v monitorju vira ob spremembi iz trdega v mehki podizrezek.
 • Valovna oblika zvoka podizrezka monitorja vira se ne prikaže pravilno, ko se hitrost obrne.

Urejanje in zaporedje

 • Pri odpiranju naslovov iz plošče projekta občasno prihaja do nekajminutnega obešanja.
 • Pri lepljenju vsebine kopiranih zaporedij se v nekaterih primerih prilepi neustrezen zvok.
 • Pri pomikanju zvokovnega izrezka med predvajanjem prihaja do zrušitve.
 • Pri nekaterih referenčnih videoposnetkih XDCAM QuickTime se med predvajanjem izgubi sinhronizacija zvoka.
 • Pri kopiranju mešanih zvokovnih izrezkov (npr. stereo in mono) občasno prihaja do obešanja.
 • Pri premikanju izrezka gor in dol med stezami med predvajanjem prihaja do zamrznitve.
 • Pri možnosti ugnezdenja, nastavljeni na »vstavi kot individualne izrezke«, se učinki izrezkov izgubijo, ko se več zaporedij povleče v zaporedje.
 • Puščica gor ne povzroči premika na začetek zaporedja.
 • Pri obrezovanju med predvajanjem pride do obešanja.
 • Status upodabljanja v rumeni vrstici pri zaporedju XDCAM 422 HD 25i PAL z ujemajočo se vsebino je napačen.
 • Pri vlečenju izrezka navpično na drugo stezo in uporabi kolesca miške za pomikanje navzgor/navzdol prihaja do zrušitve.
 • Ujemanje slik se ne izvede pravilno ob ponovnem usklajevanju z glavnim izrezkom iz možnosti zadrževanja slike ali segmenta zadrževanja slike.

Več kamer

 • Valovne oblike se ne prikažejo pri gnezdenem zaporedju vira z več kamerami, ki vsebuje izrezke z enim mono virom in je bilo izdelano z možnostjo »Preklopi zvok«.
 • Zvok se zatika pri poskusu predvajanja večkamernih izrezkov z 28–32 kanali zvoka, preslikanimi v mono.
 • Večkamerni prikaz utripa, ko se ureja in ko je ustavljen.
 • Mreža za izbiro več kamer in kompozitna stran večkamernega pogleda se ne ujemata, če se sprememba hitrosti uporabi na večkamernem izrezku z izvornimi izrezki, ki se ne začnejo s časom nič.
 • Maska neprosojnosti izgine pri poenostavljanju večkamernega zaporedja.
 • Monitor programa utripa pri obrezovanju v večkamernem načinu (prikaz obrezovanja v 2 slikah), kadar se vir ne začne s časom nič (samo grafični procesor).
 • Urejanje večkamernega zaporedja lahko povzroči, da se valovna oblika zvoka premakne/izravna; nato se valovna oblika neobičajno obnaša pri povečevanju/pomikanju časovne premice.

Oznake

 • Oznake na izrezku s spremembo hitrosti ni mogoče urediti tako, da znova pritisnete bližnjico »Dodaj oznako«.
 • Pri pomikanju s kolescem miške v plošči Oznake z naloženimi oznakami zaporedja in urejanjem, ki čaka v polju Komentarji, prihaja do zrušitve.
 • Zamenjava izrezka ne naloži novega izrezka v ploščo Oznake, kar povzroči nedoločeno stanje glede mesta shranjevanja morebitnih sprememb oznak.
 • Pri premikanju več oznak izrezkov/zaporedja je mogoče premakniti nekatere med njimi v položaje pred začetkom ali po koncu izrezka/zaporedja.

Učinki in prehodi

 • Pri spreminjanju smernega zamegljevanja med predvajanjem (OpenCL) prihaja do zrušitve.
 • Pri nastavitvi parametra radarja glasnosti »Ciljna glasnost« med predvajanjem v zanki prihaja do obešanja.
 • Pri upodabljanju izrezka z nekaterimi učinki drugih ponudnikov prihaja do zrušitve.
 • Nivoji in učinki barvne uravnoteženosti, uporabljeni na posnetku Sony F55, povzročijo izjemo nizke ravni.
 • Občasno se v nekaterih urejevalnikih učinkov drugih ponudnikov prikaže napačna slika.
 • Enote parametra radarja glasnosti »Ciljna glasnost« so vedno označene kot »LKFS« v mešalniku zvokovnih stez in nasvetu za orodja v časovni premici, ne glede na nastavitev parametra »Enota glasnosti«.
 • Pri upodabljanju zaporedja z izrezkom, na katerem sta uporabljena dva učinka s časovnimi parametri, prihaja do zrušitve.
 • Pri zapiranju projekta med predvajanjem zaporedja, ki ima uporabljene nekatere zvokovne učinke (samo Mac), prihaja do obešanja.
 • Pri nekaterih prehodih drugih strani po kopiranju in lepljenju prehoda ni mogoče spremeniti nastavitev.
 • Stabilizator krivljenja ustvari po upodabljanju veliko črnih slik.

Maskiranje in sledenje

 • Oznaka »fx« ne spremeni barv, ko se uporabi maska neprosojnosti.
 • Če izberete skupino več kontrolnih točk Bezierjeve krivulje na maski učinka in kliknete drugo kontrolno točko maske, medtem ko držite pritisnjeno tipko Ctrl, prihaja do zrušitve.

Grafični procesor

 • Ko je omogočen grafični procesor in se video predvaja na drug zaslon prek funkcije Prenos, se predvajanje pri prepletenih zaporedjih zatika.
 • Obravnava kanala alfa je pri upodabljanju z grafičnim procesorjem nepravilna.
 • Pri uporabi upodabljanja z grafičnim procesorjem se napačne slikovne točke primešajo v neliearnem načinu barv.
 • Robovi slik so pri linearnem in nelinearnem združevanju s spremenjenimi lastnostmi Merilo/Položaj poškodovani [samo grafični procesor].

Uporabniški vmesnik in delovni prostori

 • Pri nekaterih računalnikih se lahko okno »Izvoz nastavitev« zelo dolgo odpira – program se navidezno obesi (samo Mac).
 • Monitor programa se pri urejanju lastnosti zaporedja v visoki ločljivosti in pretvorbi v standardno ločljivost ne ponastavi.
 • Valovna oblika zvoka izgine pri napredovanju skozi zaporedje ob uporabi prikaza »vročega besedila« na časovni premici.
 • Hitro zaporedno vnašanje ukazov s tipkovnico povzroči, da se ukazi izgubijo.
 • Če kliknete trikotnik za razkritje v tipkovničnih bližnjicah, se meni ne odpre samodejno.
 • Pogovorno okno za tipkovnične bližnjice ohranja velikost, vendar ne tudi položaja, zato lahko ob ponovnem odpiranju prehaja v območje izven zaslona.
 • Plošča metapodatkov utripa in uporabniški vmesnik postane počasnejši pri solo stezi v 16-kanalnem zaporedju.
 • Številka zadnje slike zakriva spustni seznam »Izberite stopnjo povečave« pri vlečenju izrezka v zaporedje.
 • Če je odprtih več časovnih premic v dveh ali več skupinah plošč, bližnjica »Časovna premica« preklaplja samo med dvema.

Interoperabilnost

 • Spremembe v nastavitvah kompozicije besedilne predloge After Effects niso prepoznane.
 • Upodabljanje dinamičnih povezanih kompozicij pri odpiranju programa After Effects je izredno počasno.

Učinkovitost

 • Učinkovitost predvajanja XDCAM HD je zelo slaba.

 

 

 

 

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu