Learning interactions are static widgets (SWF files) that help you quickly set up standard user interactions, for example, interactions using accordions or tabs. Once you add an interaction on a slide within PowerPoint, you can customize it further. 

Insert learning interactions

 1. Click Adobe Presenter, and in the Insert group, click Interaction > Insert.

 2. Click the type of interaction you want to insert in the Select Interaction dialog box, and then click Insert Interaction.

  insert-interaction
 3. Choose a theme from the Themes list.

 4. Click Custom to customize the selected theme.

  Opomba:

  Buttons have three states: Up, Over, and Active. Up is the state when users have not clicked the button. Over is the state when users hover their mouse over the buttons. Active state is when users click the button.

  button-styles
 5. Double-click the button text and the button content area to type your text. In addition to text, you can also insert pictures and audio files in the button content area.

 6. Click the ‘+’ icon to add more buttons.

 7. Click OK.

Manage learning interactions

 1. In the PowerPoint presentation, click the slide that contains the interaction.

 2. Click Adobe Presenter, and in the Insert group, click Interaction > Manage.

  manage-interactions
  Managing interactions

 3. Click the interaction you want to edit. The Insert Interaction dialog box appears.

 4. Modify the interaction as required and click OK.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu