Funkcije dostopnosti

Dokument ali program je dostopen, če ga lahko uporabljajo osebe s posebnimi potrebami, kot so omejena mobilnost, slepota in slabovidnost. Funkcije dostopnosti v programu Acrobat Reader in datotekah PDF omogočajo osebam s posebnimi potrebami uporabo PDF-jev z bralniki zaslona, zaslonskimi lupami, Braillovimi tiskalniki ali brez njih.

Če so dokumenti PDF dostopni, so uporabni za vse ljudi. Struktura dokumenta, ki na primer bralniku zaslona omogoča glasno branje dokumenta PDF, prav tako omogoča prenosni napravi ponovno postavitev in prikaz dokumenta na manjšem zaslonu. Prednastavljeno zaporedje premikanja po dostopnem obrazcu PDF pomaga vsem uporabnikom, ne le tistim z gibalnimi motnjami, izpolniti obrazec na enostavnejši način.

Določanje nastavitev dostopnosti

Program Acrobat Reader omogoča več nastavitev, ki slabovidnim in gibalno oviranim osebam olajšajo branje dokumentov PDF. Te nastavitve določajo videz datotek PDF na zaslonu in način branja z bralnikom zaslona.

Večino nastavitev, povezanih z dostopnostjo, lahko določite v pomočniku za nastavitev dostopnosti, ki vam ponuja tudi navodila na zaslonu za ustrezne postopke. Nekatere nastavitve, ki vplivajo na dostopnost, vključno z nastavitvami kategorij Branje, Obrazci in Večpredstavnost niso na voljo prek pomočnika za nastavitev dostopnosti. Vse nastavitve lahko določite v pogovornem oknu Nastavitve.

Imena nekaterih nastavitev v pomočniku za nastavitev dostopnosti se razlikujejo od imen enakih nastavitev v pogovornem oknu Nastavitve.

Določanje nastavitev dostopnosti s pomočnikom nastavitve dostopnosti

 1. Zaženite pomočnika za nastavitev dostopnosti na enega od naslednjih načinov:

  • Izberite Urejanje Dostopnost Pomočnik za nastavitev.
  • (Samo Windows) Program Acrobat Reader prvič zaženite med uporabo bralnika zaslona ali zaslonske lupe.
 2. Izberite možnost, ki ustreza uporabljeni pomožni programski opremi in napravam.
  Pomočnik vam glede na izbrano možnost prikazuje samo nastavitve, ki so primerne za vašo pomožno programsko opremo in pripomočke.

 3. Sledite navodilom na zaslonu. Če kadar koli med postopkom kliknete Prekliči, Acrobat Reader uporabi privzete nastavitve, določene v pomočniku (ni priporočljivo).

Določanje nastavitev dostopnosti s pogovornim oknom Nastavitve

Za dostop do pogovornega okna za nastavitve v programu Acrobat Reader izberite Urejanje > Nastavitve. Na različnih ploščah pogovornega okna Nastavitve določite ustrezne nastavitve za pomožno programsko opremo in naprave, ki jih uporabljate.

Nastavitve dostopnosti na plošči Dostopnost

Nastavitve dostopnosti

 • Zamenjaj barve dokumenta: to nastavitev izberite, če želite izbrati eno izmed kontrastnih barvnih kombinacij za besedilo in ozadje s seznama ali ustvariti lastno kombinacijo.
Zamenjaj barve dokumenta

 • Vedno uporabi slog postavitve strani: ustreza možnosti Preglasi slog postavitve strani v pomočniku za nastavitev dostopnosti.
 • Vedno uporabi nastavitev povečave: ustreza možnosti Preglasi povečavo dokumenta v pomočniku za nastavitev dostopnosti.
 • Uporabi strukturo dokumenta za zaporedje premikanja brez določenega izrecnega zaporedja premikanja: izboljša krmarjenje po polju obrazca in povezavah v dokumentih, v katerih zaporedje premikanja ni izrecno določeno.
 • Vedno prikaži izbirno kazalko tipkovnice: to možnost izberite, če želite uporabljati zaslonsko lupo. Nastavitev ustreza možnosti Vedno prikaži izbirno kazalko tipkovnice v pomočniku za nastavitev dostopnosti.
 • Vedno uporabi barvo, ki jo izbere sistem: pri tej nastavitvi se namesto privzete barve izbiranja (modre) uporablja barva, ki jo določa sistem.
 • Pokaži portfelje v načinu datotek: pri tej nastavitvi so sestavne datoteke portfelja PDF in podrobnosti datotek prikazane na seznamu. Način datotek zagotavlja lažje branje osebam s posebnimi potrebami, na primer gibalnimi motnjami, slepoto ali slabovidnostjo.

Nastavitve dostopnosti na plošči Dokumenti

 • Samodejno shranjevanje sprememb dokumenta v začasno datoteko vsakih: ta nastavitev, če ni izbrana, onemogoča samodejno shranjevanje. Po vsakem shranjevanju datoteke PDF morata bralnik zaslona ali lupa ponovno naložiti dokument. Nastavitev ustreza možnosti Onemogoči samodejno shranjevanje dokumentapomočniku za nastavitev dostopnosti.
Nastavitve dostopnosti na plošči Dokumenti

Nastavitve dostopnosti na plošči Obrazci

 • Barve za označevanje polj in barve za označevanje zahtevanih polj: te nastavitve določajo, katere barve v obrazcih označujejo polja, ki jih je treba izpolniti. Ustrezajo možnostma Barve za označevanje polj in Barve za označevanje zahtevanih polj v pomočniku za nastavitev dostopnosti.
 • Samodejno dokončanje: programu Acrobat Reader omogoča, da samodejno ponudi dokončanje nekaterih vnosov v polja obrazcev in tako zmanjša čas tipkanja pri njihovem izpolnjevanju. Za to nastavitev ni ustrezne možnosti v pomočniku za nastavitev dostopnosti.
Nastavitve dostopnosti na plošči Obrazci

Nastavitve dostopnosti na plošči Večpredstavnost

 • Pokaži podnapise, če so na voljo.
 • Predvajaj presnet zvok, ko je na voljo.
 • Pokaži dodatne napise v besedilu, če so na voljo.
 • Pokaži zvočni opis (ali video opis ali opisni video), če je na voljo.

Te nastavitve nimajo enakovrednih možnosti v pomočniku za nastavitev dostopnosti.

Nastavitve dostopnosti na plošči Večpredstavnost

Nastavitve dostopnosti na plošči Prikaz strani

 • Povečava: določa zaslonsko povečavo dokumentov in poenostavlja branje ponovno postavljenih datotek PDF za slabovidne. Ustreza možnosti Preglasi povečavo dokumenta v Pomočniku za nastavitev dostopnosti.
 • Gladko besedilo: določa glajenje besedila. Če želite onemogočiti glajenje besedila, da bo to pod zaslonsko lupo prikazano ostrejše in lažje berljivo, izberite možnost Brez. Nastavitev ustreza možnosti Onemogoči glajenje besedilapomočniku za nastavitev dostopnosti.
Nastavitve dostopnosti na plošči Prikaz strani

Nastavitve dostopnosti na plošči Branje

Nastavitve dostopnosti na plošči Branje

 • Vrstni red branja: določa vrstni red branja dokumentov. Nastavitve vrstnega reda branja so na voljo tudi v Pomočniku za nastavitev dostopnosti.
 • Zaznavanje vrstnega reda branja iz dokumenta (priporočeno): vrstni red branja neoznačenih dokumentov določa z napredno metodo analize postavitve z zaznavo strukture.
 • Vrstni red branja od leve proti desni, od vrha do dna: besedilo je podano glede na umestitev na strani, pri čemer branje poteka od leve proti desni in od vrha do dna. Metoda je hitrejša kot pri možnosti Zaznavanje vrstnega reda branja iz dokumenta. Analizira samo besedilo dokumenta, ne upošteva polj v obrazcih in ne prepoznava tabel.
 • Uporabi vrstni red branja v navadnem nizu tiskanja: besedilo je podano v takem vrstnem redu, kot se je zabeležilo med tokom tiskanja. Metoda je hitrejša kot pri možnosti Zaznavanje vrstnega reda branja iz dokumenta. Analizira samo besedilo dokumenta, ne upošteva polj v obrazcih in ne prepoznava tabel.
 • Preglasitev vrstnega reda branja v označenih dokumentih: namesto vrstnega reda branja, ki jo določa struktura oznak, uporablja vrstni red branja, ki je določen v nastavitvah branja. To nastavitev uporabite samo, če se pojavijo težave z nepravilno označenimi dokumenti PDF. Nastavitev ustreza možnosti Preglasitev vrstnega reda branja v označenih dokumentihpomočniku za nastavitev dostopnosti.
 • Stran proti dokumentu: ta nastavitev določa, koliko dokumenta se naenkrat podaja v bralnik zaslona.  Če PDF nima oznak, Reader analizira dokument in poskuša uveljaviti svojo strukturo in vrstni red branja. Postopek je lahko pri daljših dokumentih dolgotrajen. Reader nastavite tako, da podaja le trenutno prikazano stran in tako naenkrat analizira le posamezen košček dokumenta. Dejavnik je odvisen od velikosti in kompleksnosti dokumenta ter od funkcij bralnika zaslona. Ko Reader podaja informacije bralniku zaslona, zaslonski lupi ali drugi pomožni programski opremi, nalaga informacije v medpomnilnik, do katerega ima pomožna programska oprema neposreden dostop. Količina informacij, naloženih v medpomnilnik, lahko vpliva na to, koliko časa Reader izvaja različna opravila, na primer odpiranje dokumentov, preskok na naslednjo stran, spremembe pogleda in izvajanje ukazov.
  • Preberi samo trenutno vidne strani: možnost je najprimernejša pri uporabi zaslonske lupe. Izboljšuje učinkovitost, saj programski opremi ni treba obdelovati delov dokumenta, ki niso vidni. Kadar Reader v medpomnilnik pošilja samo trenutno vidne strani dokumenta PDF, ima pomožna programska oprema dostop samo do teh strani. Premik na naslednjo stran zato ni mogoč, dokler ta ne postane vidna in Reader ne pošlje podatkov o strani v medpomnilnik. Ko je ta možnost izbrana, morate torej za krmarjenje po straneh dokumenta uporabljati funkcije programa Reader. Če želite, da Reader pomožnim orodjem pošilja le trenutno vidne strani, v nastavitvah možnosti Privzeta postavitev strani izberite Ena stran. Reader pošilja podatke o vseh vidnih straneh, zato pomožna orodja poleg podatkov o vidnih straneh prejemajo tudi podatke o straneh, ki so vidne le delno (na primer konec prejšnje in začetek naslednje strani). Če namesto nastavitve Ena stran uporabite kakšno drugo, na primer Neprekinjeno, nato pa se premaknete na prikaz naslednje strani, pomožna orodja morda ne bodo pravilno zaznala, kateri del prejšnje strani je že bil prebran. Če želite vedeti, kako nastaviti postavitev Ena stran za privzeto, glejte Nastavitve ogleda dokumentov PDF. Ta nastavitev ustreza možnosti Preberi le trenutno vidne strani v pomočniku za nastavitev dostopnosti.
  • Naenkrat preberi celoten dokument: ta možnost je najprimernejša, če uporabljate bralnik zaslona, ki vsebuje lastna orodja za krmarjenje in iskanje ter s katerim ste seznanjeni bolj kot z orodji programa Acrobat.
  • Pri velikih dokumentih preberi le trenutno vidne strani: ta možnost je izbrana privzeto in je najprimernejša, kadar bralnik zaslona uporabljate pri dolgih ali kompleksnih datotekah PDF. Pri manjših dokumentih omogoča Acrobatu, da naloži vse strani naenkrat, pri večjih dokumentih pa preklopi v obdelavo po posameznih straneh. Ta nastavitev ustreza možnosti Pri velikih dokumentih preberi le trenutno vidne strani v pomočniku za nastavitev dostopnosti.
 • Potrdi pred označevanjem dokumentov: pri tej možnosti lahko potrdite nastavitve za neoznačeni dokument, preden ga program Acrobat pripravi za branje. Označevanje je zlasti pri večjih dokumentih lahko dolgotrajno. Nastavitev ustreza možnosti Potrdi pred označevanjem dokumentovpomočniku za nastavitev dostopnosti.
 • Možnosti branja na glas: določite nastavitve za glasnost, hitrost in višino glasu, ki se uporablja za branje naglas. Izbirate lahko med privzetim glasom in glasovi, ki jih nudi vaš operacijski sistem. Za branje besedilnih nizov lahko uporabite tudi puščici gor in dol. Te nastavitve nimajo ustreznih možnosti v pomočniku za nastavitev dostopnosti.

Bližnjice za dejanja miške na tipkovnici

Programa Acrobat Reader DC in Acrobat DC imata na tipkovnici enake bližnjice. Celoten seznam si lahko ogledate v razdelku Bližnjice na tipkovnici v pomoči za program Acrobat DC.

Uporaba bralnika zaslona ali zaslonske lupe

S pomočnikom za nastavitev dostopnosti lahko Acrobat Reader nastavite za uporabo lupe ali bralnika zaslona.

 • Izberite Urejanje > Dostopnost > Pomočnik za nastavitev, nato pa še možnosti na vsakem zaslonu pomočnika za nastavitev.

Uporabite orodje za pretvorbo besedila v govor za glasno branje

Orodje za pretvorbo besedila v govor za glasno branje je del programa Acrobat Reader DC. Funkcija za glasno branje naglas prebere besedilo dokumenta PDF, vključno z besedilom v opombah in opisih nadomestnega besedila za slike in polja za izpolnitev. V označenih dokumentih PDF je vsebina prebrana v vrstnem redu, ki sledi logični drevesni strukturi dokumenta. V neoznačenih dokumentih je vrstni red branja zaznan, razen če ni določen v nastavitvah branja.

Orodje za glasno branje uporablja razpoložljive glasove iz vašega sistema. Če imate nameščene glasove SAPI 4 ali SAPI 5 iz jezikovnih programov za pretvorbo besedila v govor, jih lahko izberete za branje svojih dokumentov PDF.

Za glasno branje morata biti program Acrobat Reader DC in orodje za pretvorbo besedila v govor nameščena v sistemu. V programu Acrobat Reader mora biti izbran glas, ki je nameščen. Poleg tega mora biti dokument dostopen, sicer ga morda ne bo mogoče prebrati ali pa bo prebran v napačnem vrstnem redu.

Preverjanje nastavitev v programu Acrobat Reader:

 1. Izberite Urejanje Nastavitve, da odprete pogovorno okno Nastavitve v programu Acrobat Reader.

 2. V levem podoknu izberite možnost Branje.

 3. V desnem podoknu počistite možnost Uporabi privzeti glas in izberite glas s spustnega seznama potrjenih glasov, ki so nameščeni v računalniku.

 4. Kliknite V redu.

Opomba:

Orodje za glasno branje ni bralnik zaslona in ga ne podpirajo vsi operacijski sistemi.

Aktiviranje ali deaktiviranje funkcije glasnega branja

Če želite uporabljati orodje za glasno branje, ga morate aktivirati. Orodje za glasno branje lahko deaktivirate in tako sprostite nekaj sistemskih sredstev ter izboljšate učinkovitost drugih operacij.

Naredite nekaj od naslednjega:

 • Izberite Pogled > Glasno branje > Aktiviraj glasno branje.
 • Izberite Pogled > Glasno branje > Deaktiviraj glasno branje.

Glasno branje polj obrazcev PDF

 1. V pogovornem oknu Nastavitve na plošči Branje izberite možnost Preberi polja obrazcev v razdelku Možnosti glasnega branja.
 2. Če želite izbrati prvo polje v obrazcu PDF, pritisnite tabulator.
 3. Po potrebi opravite vnose in izbire, nato pa pritisnite tabulatorsko tipko za pomik na naslednje polje. Ta korak ponavljajte toliko časa, dokler ni obrazec izpolnjen. Acrobat prebere stanje izbranih potrditvenih polj in izbirnih gumbov.
  Opomba:

  V glasnem branju ne slišite odmeva vašega tipkanja. Če želite slišati, kar ste natipkali, uporabite bralnik zaslona.

Ponovna postavitev besedila v dokumentu PDF

Dokument PDF lahko ponovno postavite in začasno predstavite kot posamičen stolpec, ki je širok kot podokno dokumenta. S pogledom ponovne postavitve je dokument lažje brati na mobilni napravi ali povečati na standardnem zaslonu, ne da se bi bilo pri tem za branje besedila treba pomikati vodoravno.

 • Za ponovno postavitev besedila izberite Pogled > Povečava > Ponovna postavitev.

Običajno se v pogledu ponovne postavitve prikaže samo berljivo besedilo. Ne spremeni se postavitev obrazcev, komentarjev, polj z digitalnimi podpisi in elementov strani, na primer številk strani, glav in nog. Postavitev strani, ki vsebujejo besedilo, ki ga je mogoče brati in obrazec ali polja z digitalnim podpisom, se ne spremeni. Navpično besedilo se ponovno postavi vodoravno.

Opomba:

Dokumenta ni mogoče shraniti, urediti ali natisniti, dokler je v pogledu Ponovna postavitev.

Vizitka orodij za dostopnost operacijskega sistema

Orodja za dostopnost v operacijskem sistemu Windows

Operacijski sistemi Windows 10, Windows 8 in Windows 7 imajo vgrajena orodja, ki omogočajo izboljšan oziroma nadomestni dostop do informacij na računalniškem zaslonu. Pripovedovalec je osnovna različica bralnika zaslona. Lupa je orodje za povečavo zaslona.

Uvod v pripovedovalca v sistemu Windows 10.

Nastavitev možnosti govora v sistemu Windows 7.

Več informacij o nastavitvah za pretvarjanje besedila v govor v operacijskih sistemih Windows vam je na voljo na Microsoftovem spletnem mestu za dostopnost.

Orodja za dostopnost v operacijskem sistemu macOS

Novejše različice sistema macOS X imajo vgrajena orodja, ki omogočajo izboljšan oziroma nadomestni dostop do informacij na računalniškem zaslonu. Za več informacij o orodjih za dostopnost v sistemu macOS si oglejte macOS User Guide (Navodila za uporabo operacijskega sistema macOS).

Logotip Adobe

Prijavite se v svoj račun