Kopiranje besedila in slik iz PDF-jev

Vsebino lahko preprosto kopirate v programu Acrobat Reader DC, razen če ni avtor PDF-ja uporabil varnostne nastavitve, ki ne dovoljujejo kopiranja.

Prepričajte se, ali je kopiranje vsebine dovoljeno

  1. Z desno miškino tipko kliknite dokument in izberite Lastnosti dokumenta.

  2. Kliknite zavihek Varnost in si oglejte Povzetek omejitev dokumenta.

Kopiranje določene vsebine iz PDF-ja

  1. Z desno miškino tipko kliknite dokument in v pojavnem meniju izberite Orodje za izbiro.

  2. Povlecite za izbiro besedila ali kliknite za izbiro slike.

  3. Z desno miškino tipko kliknite izbran element in izberite Kopiraj.

Kopiranje celotnega PDF-ja (samo v programu Reader DC za Windows, ne v brskalniku)

  1. Izberite Urejanje > Kopiraj datoteko v odložišče.

Kopiranje območja PDF-ja (samo v programu Reader DC, ne v brskalniku)

Orodje Posnetek kopira področje kot sliko, ki jo lahko prilepite v druge programe.

V drugem programu izberite Urejanje > Prilepi, da prilepite kopirano sliko.

  1. Izberite Urejanje > Naredi posnetek.

  2. Okoli območja, ki ga želite kopirati, povlecite pravokotnik in spustite miškino tipko.

  3. Za izhod iz načina posnetka kliknite tipko Esc.