Issue

Form fields are not shown in the signing link and in the network logs it displays as the Typekit domain is blacklisted.

Resolution

  1. Go to the developer tools and check the Network logs.

    It displays an error corresponding to Typekit service.

    000203439_1
  2. To add the domain, right click the error and click Unblock.

    000203439_2

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu