Work-around to Access Denied Issue

To access Marketing Cloud solutions and services, click the menu icon: 

menu-icon
Screen Shot 2016-04-22 at 7.08.41 AM

Click the greyed option for Social

Screen Shot 2016-04-22 at 7.08.56 AM

Click login to legacy account. Which is esentially social.omniture.com

Screen Shot 2016-04-22 at 7.09.10 AM

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu