If you are unsuccessful changing the sentiment score of a post on the Social Buzz report and receive the message "Error updating sentiment," open a new incident with the Social Support team. Provide details of the specific post and sentiment score you attempted to tune, including screenshots. 

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu