Hover your pointer over the column headings to view a tool tip containing the definition of each metric in Social > Analytics > Posts.

Other Clicks = The total number of clicks not of the content of the post such as page title clicks, or clicks to "see more." (Total Count)

Screen Shot 2014-07-09 at 9.53.27 AM

Other Clicks (Unique) = The number of people who clicked not on the content of the post such as page title clicks, or clicks to "see more." (Unique Users)

Screen Shot 2014-07-09 at 9.57.05 AM

Link Clicks (ctx.ly) = The total number of clicks on a URL embedded in the Post (Reported by ctx.ly - Adobe Social's native URL shortener). It can differ from what social platforms report due to ctx.ly reporting all clicks on the URLs, not just clicks from the Post, and the ctx.ly numbers are updated in real time. 

Screen Shot 2014-07-09 at 9.58.31 AM

Link Clicks = The total number of clicks on a URL embedded in the Post. (Reported by Facebook)

Screen Shot 2014-07-09 at 10.00.26 AM

Link Clicks (Unique) = The number of people who Clicked Links in the Post. (Unique Users)

Screen Shot 2014-07-09 at 10.02.18 AM

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu