This article helps you how to reindex the Solr index used by AEM Communities MSRP and DSRP.

Environment

AEM Communities 6.x

Steps

For MSRP Solr reindexing, see this documentation.

For DSRP you would follow the same steps but use this URL instead: /services/social/datastore/rdb/reindex

For example, your curl command for reindex on DSRP would look like this:

curl -u admin:password -X POST -F path=/ http://host:port/services/social/datastore/rdb/reindex

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu