Preverite FTP dnevnike

Dnevnik strani FTP
Ko ste povezani na strežnik z uporabo FTP funkcije Dreamweaver, Dreamweaver ustvarja dnevniške zapise FTP. Dnevnik navaja transakcije, ki so med povezavo zgodile med Dreamweaverjem in strežnikom. Za razlago transakcij, dnevnik prikaže vrstice po liniji standardne kode in ukaze.

Veliko FTP težav se lahko identificira z branjem kod in ukazov v tem dnevniku. Spodaj boste našli informacije, ki vam bodo pomagale pri pregledu in interpretaciji dnevnikov FTP, ter povezave do Macromedia TechNotes, ki ponujajo nasvete za odpravljanje težav za posebne FTP težave:

Dostopanje do dnevnika strani FTP

Windows

V oknu strani izberite Napredno > FTP dnevnik.
Macintosh

V oknu strani izberite Napredno > FTP dnevnik.

Primer dnevnika FTP.
V spodnjem primeru dnevnika FTP, boste videli številke (kot je 220), ki jim pravimo »serijske kode«. V serijske kode so vpleteni ukazi (kot naprimer MKD)

220 ftp.macromedia.com FTP server (ms-ftpd(16) Thu Feb 27 18:32:59 EST 1997) ready.
USER jmacro
331 Password required for jmacro
PASS
230-Checking disk usage, please wait.
230-
230- Your disk quota is: 5.00 megabytes.
230- Your disk usage is:
230- Home/WWW: 1.23 megabytes
230- FTP: 0.00 megabytes
230- Total: 1.23 megabytes (25% of quota)
230-
230 User jmacro@macromedia.com logged in.
SYST
215 UNIX Type: L8 Version: BSD-198911
PWD
257 "/jmacro" is current directory.
MKD XYIZNWSK
257 MKD command successful.
TYPE A
200 Type set to A.
PORT 10,11,1,80,18,238
200 PORT command successful.
LIST
150 Opening ASCII mode data connection for /bin/ls

FTP kode in dejanja
Serijska koda (številka) na začetku nekaterih vrstic dnevnika FTP opisuje dejanje, ki se je zgodilo med vašim računalnikom in strežnikom v postopku FTP. Spodnja tabela ponuja opis teh FTP kod in dejanj.

FTP serijske kode

Koda Opis
100 serijskih kod Zahtevano dejanje se pričenja, pričakujte še en odgovor, preden nadaljujete z novim ukazom.
110 Ponovno zaženite odgovor označevalca.
120 Storitev bo na voljo v nnn minutah.
125 Podatkovna povezava je že odprta, prenos se začenja.
150 Stanje datoteke je ok, namerava odpreti podatkovno povezavo.
200 serijskih kod Zahtevano dejanje je uspešno zaključeno.
200 Ukaz je uspel.
202 Ukaz ni izveden, nepotreben na tem mestu.
211 Status sistema ali odgovor sistema za pomoč.
212 Uporabniški status
213 Stanje datoteke
214 Sporočilo pomoči.
215 Tip sistema IME (Kjer je IME uradno ime sistema s seznama v dokumentu Dodeljene številke.)
220 Storitev je na voljo za novega uporabnika.
221 Storitev zapira nadzorno povezavo. Če je primerno se izpišite.
225 Podatkovna povezava je odprta: v teku ni noben prenos.
226 Zapiranje podatkovne povezave. Zahtevano dejanje datoteke je uspešno (na primer: prenos datotek ali prekinitev datoteke).
227 Vstopanje v pasivni način
230 Uporabnik je vpisan, nadaljujem.
250 Zahtevano dejanje datoteke v redu, zaključeno.
257 Ustvarjeno »PATHNAME«
300 serijskih kod Ukaz je bil sprejet, vendar zahtevano dejanje poteka, dokler ne prejme dodatnih informacij.
331 Uporabniško ime ok, potrebujem geslo.
332 Za prijavo potrebujete račun.
350 Zahtevano dejanje datoteke v čakanju na dodatne informacije.
400 serijskih kod Ukaz ni bil sprejet in zahtevano dejanje ni bilo izvedeno, vendar je stanje napake začasno in dejanje je mogoče znova zahtevati.
401 Storitev trenutne ne sprejema uporabnikov. Kvota uporabnikov je zapolnjena. Poskusite znova kasneje.
421 Storitev ni na voljo, zapiranje nadzorne povezave. To je lahko odgovor na kateri koli ukaz, če storitev ve, da se mora izklopiti.
425 Podatkovne povezave ni mogoče odpreti
426 Povezava zaprta; prenos prekinjen.
431 Prijava ni bila uspešna. Uporabniško ime in/ali geslo ni pravilno.
450 Zahtevano dejanje datoteke ni izvedeno. Datoteka ni na volje (npr. datoteka zasedena).
451 Zahtevano dejanje prekinjeno: lokalna napaka pri obdelavi.
452 Zahtevani ukrepi niso sprejeti. V sistemu ni dovolj prostora za shranjevanje.
453 Prenos datotek ni dokončan. Ni dovolj prostora za shranjevanje.
500 serijskih kod Ukaz ni bil sprejet in zahtevano dejanje ni bilo izvedeno.
500 Syntax napaka, ukaz ni bil prepoznan. To lahko vključuje napake, kot je predolga ukazna vrstica.
501 Syntax napaka v parametrih ali argumentih.
502 Ukaz ni izveden.
503 Slabo zaporedje ukazov.
504 Ukaz za ta parameter ni izveden.
530 Niste prijavljeni.
532 Za shranjevanje datotek potrebujete račun.
550 Zahtevani ukrepi niso sprejeti. Datoteka ni na voljo (npr. Datoteka ni najdena, ni dostopa).
552 Zahtevano dejanje datoteke je prekinjeno. Presežena dodelitev prostora za shranjevanje (za trenutni imenik ali nabor podatkov).
553 Zahtevani ukrepi niso sprejeti. Ime datoteke ni dovoljeno.

Obvestilo: Upoštevajte, da imajo lahko nekatere od teh kod različne pomene pri različnih strežnikih.

Pogosti FTP ukazi
Nekateri besedilni ukazi opisujejo dejanja, kot je razloženo v naslednji tabeli:

FTP ukazi in dejanja

ABOR prekinitev prenosa datoteke
CWD sprememba delovnega seznama
DELE izbriši oddaljeno datoteko
LIST seznam oddaljenih datotek
MDTM vrni čas spremembe datoteke
MKD ustvari oddaljen seznam
NLST imenski seznam oddaljenega imenika
PASS pošlji geslo
PASV vstopi v pasivni način
PORT odpri podatkovna vrata
PWD natisni delovni seznam
QUIT prekini povezavo
RETR pridobi oddaljeno datoteko
RMD odstrani oddaljen seznam
RNFR preimenuj iz
RNTO preimenuj v
SITE ukazi za specifično spletno mesto
SIZE vrni velikost datoteke
STOR shranite datoteko na oddaljenega gostitelja
TYPE nastavite vrsto prenosa
USER pošlji uporabniško ime