Ta dokument uporabite za reševanje napak pri izvajanju C++, do katerih pride, ko uporabljate izdelke Adobe.

Ponovno ustvarjanje prednostnih datotek

Če želite odstraniti težave, ki jih lahko povzroči poškodovana prednostna datoteka, morate ponovno ustvariti prednostne datoteke programa Adobe.

Opomba: kadar uporabite to rešitev, program Adobe ustvari prednostno datoteko, vi pa izgubite prirejene nastavitve, povezane z vašo trenutno prednostno datoteko. Vendar pa je datoteka, ki jo preimenujete v koraku 2, vaša originalna prednostna datoteka. Če ugotovite, da težav ne povzroča prednostna datoteka, lahko svoje nastavitve po meri obnovite s spodnjimi navodili.

Za ponovno ustvarjanje prednostne datoteke izdelka:

  1. Zaprite program Adobe.
  2. Preimenujte prednostno datoteko (na primer v [PrefFilename].old). Prednostne datoteke pogosto najdete v mapi \Documents and Settings\[user]\Application Data\Adobe\[Product]\.
  3. Zaženite program Adobe, da ustvarite prednostno datoteko.

Če ostane težava prisotna, temu ni vzrok prednostna datoteka. Za obnovitev nastavitev po meri morate izbrisati novo prednostno datoteko in obnoviti originalno ime prejšnje prednostne datoteke.

Ponovno ustvarjanje prednostnih map

Če želite odstraniti težave, ki jih lahko povzročijo poškodovane prednostne nastavitve, morate ponovno ustvariti prednostno mapo programa Adobe.

Opomba: če ponovno ustvarite mapo prednostnih nastavitev za program, lahko pride do nepričakovanih rezultatov. Do neželenih vplivov ali neizvedbe ponastvitve lahko pride, na primer s Collaboration, JavaScripts, Organizer, Color Settings, AutoFill, Web Capture, Stamps and Updater in Color Management Settings.

Za ponovno ustvarjanje prednostne mape programa:

  1. Zaprite program Adobe.
  2. V brskalniku Windows Explorer se pomaknite do mape prednostnih nastavitev programa. Prednostne mape programa pogosto najdete v \Documents and Settings\[uporabnik]\Application Data\Adobe\[izdelek]\.
  3. Premaknite mapo Nastavitve na drugo mesto (na primer: C:\Temp).
  4. Zaženite program Adobe, da ustvarite prednostno datoteko.

Če po ponovnemu ustvarjanju prednostne mape programa niste odpravili težav, težava ni povezana s prednostno mapo. Če želite obnoviti nastavitve po meri, datoteko, ki ste jo premaknili v 3. koraku, povlecite na izvorno mesto. Kliknite Da, da nadomestite novo mapo z nastavitvami.

Zaženite ali namestite izdelek iz novega uporabniškega računa

Ustvarite uporabniški račun, ki ima enaka dovoljenja kot račun, ki ga uporabljate ob pojavu težave. Če se težave ne ponovi, je lahko prvotni uporabniški račun poškodovan. Za navodila o izdelavi uporabniškega računa glejte »Dodajanje uporabnika v računalnik« v pomoči za Widnows ali stopite v stik s svojim sistemskim skrbnikom.