Pogoste napake in znane težave prevajalnika Adobe Flex 2

Ta tehnična opomba opisuje znane težave s prevajalnikom Flex 2, ki lahko povzroči napake med prevjanjem vaše aplikacije Flex.

 • 175465: do naslednjih napak izvajalnika pride, ker prevajalnik ne sporoči napake, kadar je vosnovnemrazredu z nastavljena zaščitena metoda z istim imenom kot zaščitena spremenljivka v izpeljanem razredu: VerifyError: Error #1107: The ABC data is corrupt, attempt to read out of bounds.
 • 174533: S funkcijo unescape obdelan \n v datotekah lastnosti svežnjev virov povzroči napake prevajalnika, ki kažejo nazaj v ustvarjeno kodo: Sporočilo: Syntax error: A string literal must be terminated before the line break.
 • 175233: kadar je datoteka lastnosti svežnjev virov kodirana v oblikiunicode, prevajalnik povzroči zavajajoče napake, na primer, Error: Syntax error: input ended before reaching the closing quotation mark for a string literal
  All strings in properties files must be Latin-1 or UTF-8 encoded.
 • 170249: ni opozorila ali napake prevajalnika za nepravilno povezane objekte v viru in cilju vmx:Binding, kar povzroči napako časa izvajanja.
 • 172353: napaka časa izvajanja se prikaže,kadar seLocale.getCurrent(Application.application.systemManager).country
  uporablja za pridobitje države v programu, kjer -locale ni bil naveden kot možnost za prevajalnik, na primer,
  TypeError: Error #1009: Cannot access a property or method of a null object reference.
 • 169682: če je pri odpravljanju napak telo zanke »for« ena sama vrstica, premikanje v posameznih korakih preskoči celotno zanko.
 • 171214: prevajalnik ne potrebuje razredov implementacije vmesnika za primerjanje privzetih vrednosti v njihovih metodah z metodami vmesnika.
 • 174646: če razred vsebuje dostopovne funkcije z različnimi lastnostmi imenkimi prostori nadzora dostopa (na primer,zaščiteninastavljavec in javni pridobitelj) z njihovo uporabo povzročite časovno napako prevajalnika, na primer,Comp-Error1000: Ambiguous reference to myVar
  Nadomestna rešitev za to težavo je preimenovati svoje funkcije pridobitelja ali nastavljavca, da se izognete nepravilnemu povezovanju.
 • 175271: slovar ne obravnava MethodClosures pravilno in s tem omogoči, da nastaneta dva vnosa v slovar z isto funkcijo kot ključ. Kot nadomestno rešitev lahko deklarirate spremenljivko in jo dodelite zapiranju, nato pa uporabljate to spremenljivko.
 • 175264: če prevedete program, ki sproži razred, ki ustvari opozorilo prevajalnika, bo še naprej sporočal isto opozorilo prevajalnika, tudi ko se odstrani referenco za sporen razred. Opozorilo prevajalnika se po čisti graditvi ne bo več poročalo.
 • 171221: prevajalnikmxmlustvari sled sklada, kadar ima kodamxmlizraz ActionScript z napako v sintaksi. Na primer:

  <?xmlversion="1.0" encoding="iso-8859-1"?> <mx:Applicationxmlns:mx="http://www.adobe.com/2006/mxml" > <mx:TextInput id="ti" text="{String(new Date()}"/> </mx:Application>
 • 172876: prevajalnik ustvarja kriptične napake pri uporabi imena spremenljivke, ki ga že uporablja aplikacija razreda modela Flex ali razreda Flash API, kot je DisplayObject. Na primer:
  dostop do morebitno nedoločene lastnosti x prek reference statičnega tipa String. Dostop do morebitno nedoločene lastnosti x prek reference statičnega tipa String. Dostop do morebitno nedoločene lastnosti x prek reference statičnega tipa flash.display.:DisplayObject
 • 174788: inkrementno prevajanje prikaže napako po posodobitvi datoteke lastnosti svežnja virov, na primer napaka: Unable to resolve a class for ResourceBundle: TestResources_properties
  V Flex Builder očistite projekt, da odpravite napako.

Dodatne informacije