Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pre aplikáciu Acrobat XI. Ak používate aplikáciu Acrobat DC, pozrite si pomocníka pre aplikáciu Acrobat DC.

Vo všeobecnosti pracuje aplikácia Acrobat rovnako v systéme Windows aj v systéme Mac OS. Na niektoré výnimky je opakovane poukazované v Pomocníkovi. Okrem toho nezabúdajte na nasledujúce rozdiely:

Bežné akcie a funkcie klávesnice

Windows

Mac OS

Kliknutie pravým tlačidlom myši

Kliknutie so stlačeným klávesom Ctrl

Alt

Option

Ctrl+[znak]

Apple+[znak]

Kliknutie so stlačeným klávesom Ctrl

Kliknutie so stlačeným klávesom Alt

Presúvanie myšou so stlačeným klávesom Ctrl

Presúvanie myšou so stlačeným klávesom Alt

Tento počítač

[názov disku]

Windows Prieskumník

Vyhľadávač

Otvorte dialógové okno Predvoľby

Ak chcete otvoriť dialógové okno Predvoľby v systéme Mac OS, vyberte voľby Acrobat > Predvoľby.

Rozbalenie vnoreného zoznamu

Niektoré položky, ako sú napríklad záložky, sa môžu zobrazovať vo vnorených zoznamoch, ktoré môžete rozbaliť alebo zbaliť. Ak chcete rozbaliť zoznam v systéme Mac OS, kliknite na doprava ukazujúci trojuholník naľavo od ikony. Kliknutím na trojuholník ukazujúci nadol môžete zoznam zbaliť. Ak chcete rozbaliť alebo zbaliť všetky položky v zozname s viacerými úrovňami, kliknite na trojuholník so stlačeným klávesom Alt.

PDFMaker

Súčasť PDFMaker nie je v systéme Mac OS dostupná. Dokumenty PDF z viacerých aplikácií však môžete aj tak vytvárať pomocou položiek Súbor > Tlačiť. V dialógovom okne Tlačiť vyberte v menu PDF voľbu Uložiť akoAdobe PDF.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online