Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pre aplikáciu Acrobat XI. Ak používate aplikáciu Acrobat DC, pozrite si pomocníka pre aplikáciu Acrobat DC.

Pozadie sa zobrazuje za textom a obrázky na strane. Pozadie môže byť jednoduché, tvorené jednou farbou, alebo môžete použiť obrázok. Môžete tiež selektívne aplikovať pozadie iba na určité strany alebo rozsahy strán v príslušnom počte dokumentov PDF. PDF podporuje iba jedno pozadie na stranu, ale na každej strane môže byť iné pozadie.

Pred a po pridaní pozadia
Pred a po pridaní pozadia

Pridanie, nahradenie a úpravy pozadia, s otvoreným dokumentom

 1. Vyberte voľby Nástroje > Strany > Pozadie > Pridať pozadie.

  Poznámka:

  Ak sa zobrazí správa, že aktuálny dokument už pozadie má, kliknite na položku Nahradiť pozadie. Ak nové pozadie aplikujete na obmedzený rozsah strán, pôvodné pozadie na ostatných stranách sa nezmení.

 2. (Voliteľné) Ak chcete pozadie aplikovať na jednotlivé strany, kliknite na položku Voľby rozsahu strán. Potom zadajte rozsah strán a v prípade potreby vyberte voľbu Podmnožina.
 3. Vyberte pozadie:
  • Ak chcete znova použiť pozadie s voľbami pozadia, ktoré ste uložili v predchádzajúcej relácii, vyberte ho z menu Uložené nastavenia.

  • Ak chcete použiť jednofarebné pozadie, vyberte položku Z farby. Potom v dialógovom okne na výber farby vyberte vzorku farby alebo vlastnú farbu .

  • Ak chcete použiť obrázok, vyberte položku Súbor a potom vyberte súbor obrázka. Ak chcete vybrať určitý obrázok v súbore s viacerými stranami, zadajte hodnotu do poľa Číslo strany.

  Poznámka:

  Ako obrázky pozadia je možné použiť iba súbory PDF, JPEG a BMP.

 4. Podľa potreby upravte vzhľad a polohu pozadia.
 5. (Voliteľné) Ak chcete rovnaké pozadie aplikovať na ďalšie súbory PDF, kliknite na položku Aplikovať na viacero. Kliknite na položku Pridať súbory, vyberte položku Pridať súbory alebo položku Pridať otvorené súbory a vyberte požadované súbory. V dialógovom okne Voľby výstupu potom zadajte predvoľby priečinka a názvu súboru a kliknite na tlačidlo OK.

Pridanie, nahradenie alebo úprava pozadia bez otvoreného dokumentu (len v systéme Windows)

 1. Vyberte voľby Nástroje > Strany > Pozadie > Pridať pozadie.
 2. V dialógovom okne kliknite na položku Pridať súbory, vyberte položku Pridať súbory a potom vyberte požadované súbory.

  Poznámka:

  Súbory alebo priečinky môžete pridať aj ich presunutím myšou do dialógového okna.

 3. Kliknutím na tlačidlo OK zatvorte dialógové okno Pridať pozadie.
 4. Postupujte podľa krokov 2 až 4 v postupe na pridanie, nahradenie a úpravu pozadia s otvoreným dokumentom. Po nastavení pozadia kliknite na tlačidlo OK.
 5. V dialógovom okne Voľby výstupu zadajte predvoľby priečinka a názvu súboru a kliknite na tlačidlo OK.

Pridanie, nahradenie alebo úprava pozadia pre čiastkové dokumenty PDF v portfóliu PDF

 1. Vyberte jeden alebo viaceré čiastkové dokumenty PDF v portfóliu PDF.
 2. Postupujte podľa krokov v postupe na pridanie, nahradenie a úpravu pozadia s otvoreným dokumentom.

Aktualizácia nedávno upraveného obrázka pozadia

Ak sa zmení pôvodný súbor obrázka, ktorý používate ako pozadie, môžete PDF aktualizovať, aby sa v ňom zobrazovala nová verzia, namiesto odstránenia starej verzie a opakovaného vloženia novej verzie.

 1. Otvorte jeden dokument PDF.
 2. Vyberte voľby Nástroje > Strany > Pozadie > Aktualizovať.
 3. Kliknite na tlačidlo OK alebo vykonajte ďalšie zmeny volieb pozadia a potom kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka:

Tento proces sa vzťahuje iba na pozadia pridané v programe Acrobat 7.0 alebo v novšej verzii.

Odstránenie pozadia z vybraných strán

 1. Otvorte jeden dokument PDF alebo vyberte jeden alebo viaceré čiastkové dokumenty PDF v portfóliu PDF.
 2. Vyberte voľby Nástroje > Strany > Pozadie > Pridať pozadie/Nahradiť.
 3. Kliknite na položku Voľby rozsahu strán, zadajte rozsah strán a v prípade potreby vyberte voľbu Podmnožina.

Odstránenie pozadia zo všetkých strán

 1. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Otvorte jeden dokument PDF alebo vyberte jeden alebo viaceré čiastkové dokumenty PDF v portfóliu PDF. Potom vyberte voľby Nástroje > Strany > Pozadie > Odstrániť.

  • Ak chcete pozadie odstrániť z viacerých dokumentov PDF, zatvorte všetky otvorené dokumenty PDF a vyberte voľby Nástroje > Strany > Pozadie > Odstrániť. V dialógovom okne kliknite na položku Pridať súbory, vyberte položku Pridať súbory alebo položku Pridať otvorené súbory a vyberte požadované súbory. Kliknite na tlačidlo OK a potom v dialógovom okne Voľby výstupu zadajte predvoľby priečinka a názvu súboru.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online