Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pre aplikáciu Acrobat XI. Ak používate aplikáciu Acrobat DC, pozrite si pomocníka pre aplikáciu Acrobat DC.

Pri prezeraní videa môžete pridávať poznámky k jednotlivým snímkam. Každá poznámka sa priloží ku konkrétnej snímke, takže pri prezeraní poznámok sa tieto poznámky zobrazujú v kontexte, v ktorom boli vytvorené.

  1. Pri otvorenom videu otvorte pracovnú tablu Poznámka.
  2. Spustite video a kliknite na položku Pauza na mieste, na ktorom chcete pridať poznámku.
  3. Na paneli Anotácie alebo Nakreslené označenia vyberte nástroj na pridávanie poznámok, ktorý chcete použiť, a potom kliknutím na snímku videa pridajte poznámku.
  4. Kliknutím na položku Prehrať pokračujte v prehrávaní videa.

Poznámky sa zobrazia v zozname poznámok.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online