Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pre aplikáciu Acrobat XI. Ak používate aplikáciu Acrobat DC, pozrite si pomocníka pre aplikáciu Acrobat DC.

Kliknutie na akýkoľvek odkaz na Internet predstavuje potenciálne riziko zabezpečenia. Škodlivé webové stránky môžu prenášať škodlivý obsah alebo potichu zhromažďovať dáta. Ak máte obavy z týchto rizík, aplikácie Acrobat a Reader môžete nakonfigurovať na zobrazenie upozornenia, keď sa dokument PDF pokúsi pripojiť k lokalite na Internete.

Aplikáciám Acrobat a Reader môžete povoliť kontaktovať vybraté webové lokality pridaním ich adries URL do zoznamu dôveryhodných webových lokalít v predvoľbách Správcu dôveryhodnosti. Prípadne môžete povoliť všetky adresy URL.

Poznámka:

Ak sú voľby v dialógovom okne Správa prístupu na Internet neaktívne, vyberte voľbu Vlastné nastavenie. Ak sú voľby stále neaktívne, produkt môže byť pod kontrolou správcu, ktorý zaviedol tieto obmedzenia.

 1. Vyberte voľby Úpravy > Predvoľby (Windows) alebo Acrobat/Adobe Reader > Predvoľby (Mac OS).

 2. V zozname Kategórie v ľavej časti vyberte voľbu Správca dôveryhodnosti.

 3. Kliknite na položku Zmeniť nastavenia a zadajte predvolené správanie pri prístupe na Internet z dokumentov PDF.

 4. Vyberte jednu z týchto volieb:

  • Ak chcete povoliť prístup ku všetkým adresám URL, vyberte voľbu Povoliť súborom PDF prístup na všetky webové lokality.

  • Ak chcete obmedziť prístup ku všetkým adresám URL, vyberte voľbu Zablokovať súborom PDF prístup na všetky webové lokality.

  • Ak chcete obmedziť prístup len na vybraté adresy URL, vyberte voľbu Vlastné nastavenie.

  • Ak chcete pridať webovú lokalitu, zadajte jej adresu URL do textového poľa Názov hostiteľa a kliknite na tlačidlo Povoliť alebo Zablokovať.

  • Ak chcete odstrániť adresu URL, ktorú už nechcete navštevovať, vyberte danú webovú lokalitu v zozname a kliknite na tlačidlo Odstrániť.

  • Ak chcete určiť, čo má program robiť s webovými lokalitami, ktoré sa nenachádzajú vo vlastnom zozname, vyberte jednu z týchto volieb: Vždy sa opýtať, Povoliť prístup, Zablokovať prístup.

Ďalšie informácie nájdete v dokumente Application Security Guide (Sprievodca zabezpečením aplikácií) na adrese www.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_sk.

Poznámka:

Ak otvoríte chránený súbor PDF a zobrazí sa výzva na povolenie alebo blokovanie adresy URL, vyberte voľbu Zapamätať si moju akciu pre toto miesto. Táto odpoveď pridá adresu URL do tohto zoznamu.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online