Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pre aplikáciu Acrobat XI. Ak používate aplikáciu Acrobat DC, pozrite si pomocníka pre aplikáciu Acrobat DC.

Súbory PDF môžete otvoriť na webovej stránke v prehliadači alebo v programe Acrobat alebo Reader. Nižšie nájdete pokyny pre jednotlivé prehliadače.

Poznámka:

Každý prehliadač má svoje vlastné nastavenia, ktoré ovládajú to, ako sa dokumenty na webových stránkach otvárajú. Aplikácie Adobe Acrobat XI a Reader XI neobsahujú nastavenie predvoľby umožňujúce otváranie webových dokumentov PDF. Ak chcete zmeniť správanie pri zobrazení, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov pre daný prehliadač alebo si preštudujte dokumentáciu daného prehliadača týkajúcu sa ovládania zásuvných modulov a doplnkov.

Internet Explorer 8 a 9

 1. Otvorte program Internet Explorer a vyberte možnosť Nástroje > Spravovať doplnky.

 2. Pod položkou Typy doplnkov vyberte možnosť Panely s nástrojmi a doplnky.

 3. V ponuke Zobraziť vyberte možnosť Všetky doplnky.

  Vyberte možnosť Všetky doplnky z ponuky Zobraziť
  Vyberte možnosť Všetky doplnky z ponuky Zobraziť v dialógovom okne Spravovať doplnky.

 4. V zozname doplnkov vyberte aplikáciu Adobe PDF Reader.

  Poznámka:

  Ak sa doplnok Adobe PDF Reader nezobrazuje, skúste ostatné možnosti v menu. V niektorých systémoch sa doplnok napríklad zobrazí, keď vyberiete možnosť Spustiť bez povolenia.

 5. Kliknite na tlačidlo Povoliť alebo Zakázať (prepína sa v závislosti od stavu zvoleného doplnku):

  Povoliť nastaví doplnok Adobe PDF Reader na otváranie dokumentov PDF v prehliadači.

  Zakázať vypne doplnok, aby neotváral dokumenty PDF v prehliadači.

  Kliknite na tlačidlo Povoliť/Zakázať
  Vyberte možnosť Adobe PDF Reader a kliknite na tlačidlo Povoliť/Zakázať.

  Ďalšie informácie nájdete v téme pomocníka programu Internet Explorer Používanie funkcie Správca doplnkov programu Internet Explorer 8 alebo Ako spravovať doplnky v programe Internet Explorer 9.

Mozilla Firefox

 1. Vyberte možnosť Nástroje > Doplnky.

 2. V okne Správcu doplnkov kliknite na kartu Zásuvné moduly a potom vyberte zásuvný modul Acrobat alebo Reader.

 3. Kliknite na tlačidlo Povoliť alebo Zakázať (prepína sa v závislosti od stavu zvoleného doplnku):

  Povoliť nastaví, aby zásuvný modul otváral dokumenty PDF v prehliadači.

  Zakázať vypne zásuvný modul, aby neotváral dokumenty PDF v prehliadači.

  Vyberte zásuvný modul Acrobat alebo Reader
  V Správcovi doplnkov vyberte zásuvný modul Acrobat alebo Reader.

  Ďalšie informácie nájdete v téme pomocníka programu Mozilla Firefox Using a PDF Reader Plug-in (Používanie zásuvného modulu PDF Reader).

Google Chrome

Prehliadač Chrome a program Acrobat už nie sú kompatibilné. Doplnok programu Acrobat/Reader pre prehliadač Google Chrome je založený na technológii Netscape Plug-In API (NPAPI). V apríli 2015 spoločnosť Google oznámila, že v predvolenom nastavení webového prehliadača Google Chrome bude podpora doplnku NPAPI vypnutá a pokročilí používatelia budú mať možnosť toto nastavenie zmeniť.  V septembri 2015 sa podpora doplnku NPAPI vo webovom prehliadači Google Chrome skončí úplne.

Ďalšie informácie nájdete v časti Zmena podpory doplnkov aplikácií Acrobat a Reader v moderných webových prehliadačoch.

Apple Safari

Ak chcete zobraziť súbory PDF v prehliadači Safari, môžete využiť jeden z nasledujúcich postupov:

 • Nastavenie preferencií prehliadača Safari na používanie doplnku aplikácie Adobe Reader
 • Vypnutie doplnku AdobePDFViewer, aby sa používal predvolený zobrazovač súborov PDF prehliadača Safari

Nastavenie preferencií prehliadača Safari na používanie doplnku aplikácie Adobe Reader na zobrazovanie súborov PDF

 1. Spustite program Safari a prejdite na položku Predvoľby

  Predvoľby programu Safari
 2. V okne Predvoľby kliknite na položku Zabezpečenie a potom v časti Internetové doplnky kliknite na tlačidlo Nastavenia webovej lokality.

  Kliknite na položku Zabezpečenie
 3. V zozname doplnkov kliknite na položku Adobe Reader.

  V možnosti Pri návšteve iných webových lokalít v rozbaľovacom zozname vyberte položku Vždy povoliť a kliknite na voľbu Hotovo

  Vyberte položku Vždy povoliť a kliknite na Hotovo

  Poznámka:

  Tým nastavíte prehliadač, aby na prezeranie dokumentov PDF používal program Adobe Reader

Vypnutie doplnku AdobePDFViewer, aby sa používal predvolený zobrazovač súborov PDF prehliadača Safari

Na zmenu doplnkov aplikácie Safari musíte mať oprávnenia koreňového používateľa. Ak chcete zobrazovať dokumenty PDF pomocou zobrazovača dokumentov PDF aplikácie Safari, musíte vypnúť doplnok Adobe PDF Viewer.

 1. Skončite aplikáciu Safari.

 2. Prihláste sa ako koreňový používateľ. Oprávnenia koreňového používateľa nie sú predvolene zapnuté, pretože koreňový používateľ môže meniť systémové súbory. Ďalšie informácie a pokyny nájdete v nasledujúcich dokumentoch spoločnosti Apple: Enabling and using the "root" user in Mac OS X (Zapnutie a používanie „koreňového“ používateľa v systéme Mac OS X) alebo OS X Mountain Lion: Enable and disable the root user (OS X Mountain Lion: Zapnutie a vypnutie koreňového používateľa).

 3. Vyberte možnosti Go (Prejsť) > Go To Folder (Prejsť do priečinka).

  Vyberte možnosti Go (Prejsť) > Go To Folder (Prejsť do priečinka).
 4. Do poľa Go To The Folder (Prejsť do priečinka) napíšte „/Library“ a kliknite na tlačidlo Go (Prejsť).

  pole Go To The Folder (Prejsť do priečinka)
 5. V priečinku Library (Knižnica) vytvorte nový priečinok a pomenujte ho Internet Plug-ins Disabled (Vypnuté internetové doplnky).

  nový priečinok v priečinku Library (Knižnica)
 6. Otvorte priečinok Internet Plug-ins (Internetové doplnky) a súbory AdobePDFViewer.pluginAdobePDFViewerNPAPI.plugin premiestnite do nového priečinka Internet Plug-ins Disabled (Vypnuté internetové doplnky).

  priečinok Internet Plug-ins (Internetové doplnky)

  Poznámka:

  Ak sa obidva doplnky AdobePDFViewer stále nachádzajú v priečinku Internet Plug-ins (Internetové doplnky), potiahnite ich do koša. Systém vás možno požiada o zadanie používateľského mena a hesla.

  Ďalšie informácie o vypínaní a odstraňovaní doplnkov nájdete v pomocníkovi prehliadača Apple Safari.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online