Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pre aplikáciu Acrobat XI. Ak používate aplikáciu Acrobat DC, pozrite si pomocníka pre aplikáciu Acrobat DC.

Rozšírenie Vytváranie súborov PDF aplikácie Acrobat slúži na prevedenie webových stránok do formátu PDF. Ak toto rozšírenie zapnete, pribudne panel s nástrojmi Vytváranie súborov PDF aplikácie Acrobat a možnosti kontextovej ponuky po kliknutí pravým tlačidlom na prevedenie webových stránok alebo prepojení do formátu PDF.

Ak chcete zapnúť rozšírenie Vytváranie súborov PDF aplikácie Acrobat v prehliadači Chrome:

 1. Spustite prehliadač Google Chrome.

 2. Prejdite na položku Nástroje -> Rozšírenia (podľa zobrazenia na snímke nižšie) alebo priamo zadajte chrome://rozšírenia/do lišty adresára prehliadača Chrome.

  Možnosti rozšírenia prehliadača Chrome
 3. Uvidíte rozšírenie s názvom Adobe Acrobat – Vytváranie súborov PDF s nezačiarknutým políčkom Zapnuté. Začiarknite políčko Zapnuté pre toto rozšírenie.

  Rozšírenie Adobe Acrobat – Vytváranie súborov PDF

  Po zapnutí sa zobrazí panel s nástrojmi rozšírenia Vytváranie súborov PDF a možnosti kontextovej ponuky po kliknutí pravým tlačidlom bez potreby reštartovať počítač. Doplnok bude neprístupný (pozrite si snímku nižšie).

  Rozšírenie vypnuté
 4. Otvorte webovú stránku na novej záložke prehliadača Chrome alebo obnovte aktuálnu záložku s načítanou webovou stránkou. Po dokončení sťahovania webovej stránky sa rozšírenie zapne a je pripravené na prevedenie (podľa zobrazenia na snímke nižšie).

Zapnuté rozšírenie
Možnosti vytvárania súborov PDF

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online