Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pre aplikáciu Acrobat XI. Ak používate aplikáciu Acrobat DC, pozrite si pomocníka pre aplikáciu Acrobat DC.

Rozšírenie Vytváranie súborov PDF aplikácie Acrobat slúži na prevedenie webových stránok do formátu PDF. Ak toto rozšírenie zapnete, pribudne panel s nástrojmi Acrobat na vytváranie súborov PDF a možnosti v kontextovom menu po kliknutí pravým tlačidlom na prevod celých webových stránok, prepojení alebo vybratého obsahu do formátu PDF.

Ak chcete zapnúť rozšírenie Acrobat Create PDF v programe Firefox:

  1. Spustite program Mozilla Firefox.

  2. V systéme Windows stlačením klávesu Alt zobrazíte panel s ponukami programu Firefox. V systéme MAC už je zobrazený.

  3. Prejdite na položku Nástroje (Tools) -> Doplnky (Add-ons).

  4. Zobrazí sa správca doplnkov. Na ľavej table vyberte položku Rozšírenia (Extensions). Zobrazí sa rozšírenie Adobe Acrobat – Create PDF a vedľa neho tlačidlo Zapnúť (Enable) (ako je znázornené na snímke nižšie).

    Rozšírenia programu Firefox
  5. Kliknite na tlačidlo Zapnúť (Enable) pre rozšírenie Adobe Acrobat – Create PDF.

  6. Reštartujte program Firefox.

    Panel s nástrojmi a možnosti kontextovej ponuky po kliknutí pravým tlačidlom rozšírenia Create PDF sú teraz zapnuté (ako je znázornené na snímke nižšie). Môžete ich používať na prevod webového obsahu do formátu PDF.

Zapnuté rozšírenie
Možnosti vytvárania súborov PDF

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online