Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pre aplikáciu Acrobat XI. Ak používate aplikáciu Acrobat DC, pozrite si pomocníka pre aplikáciu Acrobat DC.

Prečo upozornenie na program Flash Player?

Na zobrazovanie obsahu v súboroch PDF, portfóliách PDF a ďalších funkcií je potrebný program Flash Player. Aplikácie Adobe Reader a Acrobat už viac neobsahujú program Flash Player a funkcie, ktoré vyžadujú program Flash, teraz využívajú jeho miestnu kópiu v zariadení. Táto nová stratégia umožňuje používateľom a správcom spravovať aktualizácie programu Flash Player nezávisle od aktualizácií produktu Acrobat.

Inštalácia programu Flash Player pre koncových používateľov

  1. Kliknite pravým tlačidlom myši a prevezmite inštalačný súbor programu Flash Player:
  2. Pomocou voľby Uložiť prepojenie ako alebo Uložiť cieľ ako prevezmite inštalačný súbor do počítača.
  3. Zadajte umiestnenie inštalačného súboru (napríklad pracovnú plochu) a kliknite na tlačidlo Uložiť.
  4. Vyhľadajte inštalátora.
  5. Dvojitým kliknutím spustíte inštaláciu.

Inštalácia programu Flash Player pre IT

Podnikové IT systémy a správcovia musia prevziať inštalačný súbor vhodný na distribúciu v rámci ich organizácie. Informácie o postupe nájdete tu: Distribúcia programu Adobe Flash Player.

Systémové požiadavky programu Flash Player

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online